På rejse i Kolding

I uge 29 holder Missionsforbundet deres sommerstævne på Apostolsk Højskole i Kolding. Temaet i år kaldes „På rejse“ og er både valgt, fordi kristenlivet ofte sammenlignes med en rejse, men også fordi Missionsforbundet de senere år har været i en proces, hvor man har set på gundlaget for forbundet, som består af 21 selvstændige menigheder. Gennem processen har man nydefineret samarbejdsgrundlaget, og det mundede ud i en pagt, som blev underskrevet på sidste års stævne.
Stævnet har ikke inviteret udenlandske gæstetalere, men bruger egne forkyndere samt prædikanter fra andre kirker. Talerne om aftenen er således skolepræst på Rudehøj Efterskole Jørgen Løvstad, formand for Baptistkirken Lone Møller-Hansen, Flemming Mølhede fra VineYard i København samt maler og forfatter Jeanette Munksbøl. Hver eftermiddag vil man sætte fokus på de missionsfelter, som forbundet arbejder i.
Mandag bliver der spændende foredrag i seniorcaféen med Folketingets formand, Christian Mejdahl, der fortæller om sit liv og arbejde.
Sidste år deltog omkring 800 personer i stævnet, og man forventer, at antallet i år bliver lidt højere.