Lykken er et lille stævne

Det mener deltagerne på Frikirken En Åben Dørs sommerstævne, som vi her bringer en reportage fra.De små sommerstævner har andre kvaliteter at byde på end de store.
Kristne sommerstævner og bibelcampinger rundt omkring i landet har samlet tusindvis af danskere i år.
En del af stævnerne oplever stor vækst og får en masse omtale.
Mens nogle går kilometervis frem og tilbage mellem møder, seminarer, telte og toiletvogne, vælger andre at tage på et af de mange mindre stævner, der også finder sted i små kroge af landet, hvor der ikke er så langt fra campingvogn til mødesal.

En Åben Dør

En af disse små samlinger fandt vi i uge 28 på Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole mellem Horsens og Juelsminde. Det er Frikirken En Åben Dør i Vejle, der i godt et årti har indbudt deres bekendtskabskreds og andre interesserede til at tage del i deres sommerfællesskab.
– Vi tæller 50-60 medlemmer i kirken, men på vort sommerstævne samler vi godt 120 tilmeldte og ca. 50 besøgende, fortæller ældsteråds-medlem Kurt Nielsen.
De fleste af deltagerne kommer fra det sydjyske, men stævnet har også gæster fra Nordjylland og Sjælland. De fleste kender hinanden fra tidligere stævner, men også nye finder vejen til stævnet.

Profetiske ord

Orla Grane Larsen fra Århus Frikirke fortæller, hvordan han endte med at tage på et lille sommertræf i stedet for nogle af de store stævner.
– For nogle år siden talte Keld Pedersen, som er præst i Frikirken En Åben Dør, i vores menighed. Han havde et profetisk ord til mig. Da han efter mødet indbød os til at komme med til sommerstævnet, besluttede jeg mig for at tage med. Ved det første møde, jeg var til på stævnet dengang, fik jeg et personligt ord fra den norske prædikant.
Jeg tænkte ved mig selv, at ”her sker der noget!”. Jeg nyder fællesskabet og ånden her og har planer om igen at deltage næste år.

Et åndeligt løft

– Et sommerstævne er godt for en menighed, fordi det mere koncentrerede fællesskab giver et åndeligt løft, forklarer frikirkepræst Keld Pedersen.
Da han i begyndelsen af 80’erne var baptistpræst, så Keld Pedersen, at andre kirkesamfund og foreninger, som f.eks. Luthersk Missionsforening, kunne samle op til 1.000 deltagere på deres bibelcampinger. Baptisterne havde på det tidspunkt ikke nogen sommersamling. Men da Keld Pedersen oplevede, at Gud ligesom åbnede dørene, blandt andet til en del gode talere, gik han selv i gang.

Udenlandsk taler

En af talerne på Frikirken En Åben Dørs sommerstævne i år var Harold Presley, en amerikansk missionær udsendt til England.
Han havde denne kommentar til, hvorfor han deltog på stævnet i flere dage end han egentlig skulle tale:
– I min opvækst i pinsekirkelige kredse har jeg set og oplevet en masse ting. Store forsamlinger og karismatiske talere er ikke svære at finde. Her på stævnet oplever jeg, at lederskabet har integritet og et godt hyrdehjerte. Jeg ønsker at bidrage til fællesskabets opbyggelse, siger han.
Udover den amerikanske taler, var der besøg af Cliff Fitt fra Australien, samt Benny Blumensaat fra den katolske kirke, bibellærer H. K. Neerskov, og Anders Michael Hansen, rektor for SALT.
Kurt Nielsen påpeger, at en af fordelene ved de mindre stævner netop er, at man ofte har mulighed for tættere fællesskab med talerne og lederne.

En fremmed planet?

Hans og Kirsten Kristensen fra Hinnerup er ude at hjælpe til med opvasken efter en af de mange måltider, som stævnedeltagerne nyder sammen i efterskolens spisesal.
– Tit kan man føle, at man er landet på en fremmed planet, når man kommer på de store sommerstævner.
Man skal være heldig for at møde de samme mennesker to gange på en uge!
For nogle år siden fik vi dette stævne anbefalet af en bekendt. Vi føler os godt tilpas her og nyder fællesskabet med andre kristne og kommer helt sikkert også næste år, siger ægteparret samstemmende, mens de bærer bestik og tallerkener hen til opvaskemaskinen.