Fra Sygdom – Til sundhed

Kristendom og yoga må ikke blandes

Brev:

Kristen og underviser i yoga

Kære Orla
Jeg har gennem 30 år undervist i yoga og kropsbevidsthed, kost og livsstil, samtidig med at jeg højlydt har bekendt mig til den kristne tro.
Jeg har været omkring en massageuddannelse og forskellige alternative bud på, hvordan kroppen fungerer og hvad tanker og handlinger gør ved vores krop. Jeg har talt med Gud undervejs og har oplevelsen af, at det har været rent og funktionelt, det jeg har gjort.
Efter en trafikulykke, hvor jeg fik piskesmæld, blev jeg af en dansk veninde opfordret til at gå til yoga. Jeg var på det tidspunkt bosiddende i England, og jeg fandt glæden ved at kunne bruge kroppen, trods mine skavanker. Senere i Danmark blev jeg opfordret til at undervise, og jeg opbyggede min egen form og underviste med den kristne tro som grundlag i meditation, dog stadig med yoga og kropsbevidsthed som emnenavne.
Yoga betyder at forbinde vores vilje med Guds vilje, og det passer fint med min tro på Kristus, som jeg har haft med mig siden jeg blev født.
Nu vil jeg gerne have hjælp til at få præsenteret kristen kropsbevidsthed. Jeg tænker på fotosyntesen i plantecellerne, og at vi måske har en lignende syntese, som i stedet for at være styret af sollyset, er styret af vores tankers lysægthed i forhold til Guds sandhed.
Når kræftcellerne pludselig tager overhånd, er det så fordi de ægte, sande celler har mistet deres egen livs-vibration på grund af angst og tvivl og derfor ikke mere kan genskabe sig selv?
Vil du give mig lidt respons på mine tanker. Tak.
(forkortet).
Masser af kærlig hilsner fra A.B.

Svar:

Kristendom og yoga må ikke blandes

Kære A.B.
Først lidt respons angående yoga.
Selve ordet yoga er et gammelt sanskrit-ord, som ordret oversat betyder åg eller forening. Yoga består af legemlige og åndelige øvelser, som har til formål at frigøre sjælen fra den materielle verden og befri sjælen fra den fortsatte sjælevandring. Den viden bør de mange danskere have, som i dag dyrker yoga, og som siger, at de gør det uafhængigt af indisk religion og filosofi. Mange ser blot yoga som et middel til bl.a. selvbeherskelse og legemligt velbefindende. Som en slags gymnastik. Men hvad yoga egentlig er, ligger ofte gemt bag tågede forestillinger.
Indenfor yoga skelner man mellem to store områder: Hatha-yoga med dens asanas (kropsstillinger) og meditationens yoga, af hvilke der igen findes fem former.
Hatha-yoga er det første skridt på stigen, der fører til det endelige mål, samadhi, selverkendelse.
Hatha-yoga behersker legemet, så ånd og sjæl frit kan udfolde sig.
Yoga–lærere beskriver yoga på følgende måde: Sjæl og ånd bliver rolige og bragt i ligevægt ved beherskelse af krop og følelser. Det er vejen, der fører til klarhed, til erkendelse af det sande og højeste væsens inderste kerne. Yoga viser vejen til selv-befrielse, hvilket betyder selv-frelse.
Man skal altså selv præstere sin befrielse, sin frelse gennem yoga.
Yogas grundlag er nemlig karma-loven, som er loven om årsag og virkning, loven om dine handlingers konsekvens, loven om, at dine fejl uundgåeligt medfører straf og kan resultere i reinkarnation.
Jesus Kristus derimod bragte de gode nyheder til os, at der er en lov, der står over karma-loven. Det er evangeliet. Det er loven om nåde og tilgivelse. Det er loven, som frigør mennesket.
Bibelen siger til os, at vi er under nådens lov. Men samtidig understreger Bibelen, at nåden ikke må misbruges til blot at fortsætte med de forkerte handlinger.
Yoga er som nævnt sammenkædet med karma-loven, og disse to er så igen kædet sammen med læren om reinkarnation, sjælevandring. Reinkarnationens endelige mål er at gå op i en højere enhed med Gud, eller mere korrekt: at erkende, at du er Gud og derved gøre en ende på genfødselens (reinkarnationens) smertefulde proces.
En kendt tilhænger af østlig religion og yoga har udtalt: – „det er på grund af åndelig udvikling, som også yoga bidrager til, at menneskeheden en dag bliver frigjort fra sine falske guder og til slut oplever at blive – selvforløst.“
Ifølge hende er en af de falske guder vores kristne Gud.
Også ifølge hende fører beherskelse af åndelige teknikker som f.eks. yoga, meditation, mantraer og magiske ritualer til sammensmeltning med Gud. Det betyder, at vi gennem vore anstrengelser skal prøve at stige op til Ham. Men Bibelen fortæller os klart, at det skal vi ikke. Gud er derimod steget ned til os i Jesus Kristus.
I yoga taler man om det selvbeherskede sinds magt. Denne tilstand er frelse og standser genfødselens og reinkarnationens hjul.
I kristendommen er frelse derimod, at Gud tilgiver og udøser sin nåde over menneskets synder og fejltrin.
I det åndelige univers, der hører sammen med yoga, må man selv betale den uundgåelige pris for sine synder og misgerninger gennem hundreder eller tusinder af smertefulde genfødsler.

Du er i dit brev inde på, at yoga og det, der hører sammen med yoga, kan forenes med kristendommen og med det budskab, som Jesus Kristus bragte.
Det mener jeg faktisk ikke. Karmaloven siger f.eks.: – du høster ufravigeligt kun det, du selv har sået.
De gode nyheder (evangeliet),som Jesus Kristus bragte os, siger, at mennesket høster, hvor det ikke har sået. Guds gaver strømmer simpelthen ud over mennesket. „Alt, hvad riget frembringer, er hans.“
Disse løfter gælder for de mennesker, som ved troen på Jesus Kristus er sat fri for karma-tanken, som jo også er den almindelige verdslige tanke.
Karma-loven medfører åndeligt slaveri, stress og frygt for straf. Jesu Kristi evangelium medfører faktisk det stik modsatte.
Man siger også i yoga og i det, der hører sammen med yoga, at sundhed opnås gennem høje erkendelses-niveauer og modtagelse af kosmisk energi. Sundhed knyttes altså sammen med fuldkommenhed og egen guddommelighed.
Desuden siger man, at sundhed kan være resultat af en god karma fra tidligere liv. Du har altså gjort dig fortjent til sundhed.
Bibelen fortæller os, at det gode i vores liv, også sundhed, er gaver fra Gud givet os i nåde. Det beror ikke på den, som anstrenger sig, men på Gud som giver.
Yoga retter fokus på os mennesker og på, hvad vi formår. Kristendommen retter fokus på Gud og på, hvad han formår.
Ifølge det livssyn, der er kædet sammen med yoga, skyldes sygdom uhensigtsmæssige handlinger eller forkert levevis i dette eller i tidligere liv. Man har altså selv været ude om det. Man kan dog gennem sygdom afbetale på den dårlige karma. Vejen til sundhed er derfor at arbejde sig ud af den dårlige karma. Dette kan bl.a. ske gennem yoga-øvelser m.m..
Jeg har fundet det destruktivt, når mennesker overgiver deres liv til karma-loven. Yoga beskæftiger sig kun med den karmiske lov.
Den fortabte søn sagde: „Jeg vil stå op og gå til min Fader.“ Dermed forlod han karma-vejen og gik ind på den vej, som Jesus Kristus anviste. Det blev hans livs helbredelse.
At leve i karma-loven er en sikker nederlagsmetode, og det er faktisk også en overtrædelse i forhold til Evangeliet. Karma-loven giver frygt, angst og bekymring. Den stresser dig. Den giver dig frygt for straf og en kronisk følelse af, at du ikke er god nok, og at du må anstrenge dig noget mere.
Et sådan liv er en stor trussel imod dine sunde krops-celler, imod dit immun-forsvar, og imod dit helbred i det hele taget, fysisk såvel som psykisk.
Jeg er åben og fordomsfri, og jeg betragter det som noget meget værdifuldt, når mennesker som du er søgende. Men jeg er nødt til at komme med en indsigelse i forhold til den måde, du blander tingene sammen på. Det er umuligt at blande den vej, yoga og karma-loven anviser med den vej, Jesus Kristus viser os, nemlig evangeliets vej.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vidnesbyrd

Kære Orla Lindskov
For en tid tilbage fik min mor, som bor i Norge, tilsendt en salvedug fra dig. Nu er hun flyttet til et nyt plejehjem, og den er blevet væk for hende. Hun vil gerne have en ny, og hun siger tak for din forbøn. Den hjælper hende, og hun har også fået det meget bedre. Tak for en god brevkasse.
Med venlig hilsen
R.V. Jylland.