Du kan gøre dit bedste

I skal aldrig hverken sige eller foretage jer noget uden at gøre det i Jesu navn; for så takker I Gud Fader gennem ham. (Kol 3,17)

Cliff Richard:
Engelsk pop-musiker

Her er et virkelig nyttigt princip at få rodfæstet i vores sind. Det er den sidste sætning om, hvad vi end gør, at det må være i Jesu navn. Ikke kun religiøse ting, bemærk det, såsom at bede eller gå i kirke, men »hvad I end gør« (den engelske oversættelse af vendingen, o.a.) – med andre ord, alt. Opvask, hjemmearbejde, koncertoptræden, kontorarkivering – hvad som helst. Så vidt jeg kan se, er det et vigtigt princip af tre grunde.
For det første viser det os, at Gud ikke inddeler livets aktiviteter i små nydelige felter, af hvilke nogle interesserer Ham, andre ikke. Det er et helt galt udgangspunkt, hvis vi tror, at Gud er mere interesseret i os, når vi beder, end når vi støvsuger, eller mere opmærksom, når vi synger en salme, end når vi slår til en tennisbold. Gud er interesseret og med i alt, vi foretager os, og opdelingen mellem verdslig og hellig er vores egen opfindelse; den indgår ikke i Ny Testamentes lære. »Det eneste, der er verdsligt«, har jeg hørt en prædikant sige, »er synd«.
Det fører mig videre til grund nummer to (jeg føler mig som en skolelærer!). Hvis du nogen sinde er i tvivl om »rigtigheden« af en hvilken som helst handling, så spørg dig selv, om det er noget, du vil befinde dig vel ved at gøre »i Jesu navn«. Behøver jeg sige mere? Du vil kende svaret uden yderligere uddybning.
Og for det tredje, kan du så forestille dig, hvor meget bedre kvaliteten af livet ville være, hvis vi alle sammen var motiverede til at udføre vores arbejde og dyrke vores fritidsinteresser og opbygge vores venskabsforhold i Jesu navn? Ville vi ikke gøre alting så meget bedre, fordi intet udført i Jesu navn kan blive ringere end det allerbedste? Helt sikkert ville det gøre det af med den begærlige filosofi, der prædiker mindst mulig indsats for størst muligt udbytte. Den kristne tanke går ud på størst mulig indsats for størst muligt offer – og så kan vi endda kun være taknemmelige!
Fra Cliff Richards bog „Jesus – dig og mig“