Er kristendom let eller svær?

C. S. Lewis:
Professor i litteratur
Forfatter til Narnia-bøgerne
(1898-1963)

Den almindelige forestilling, som vi alle har, før vi bliver kristne, er denne: Vi tager vort ganske almindelige jeg med dets forskellige ønsker og interesser som udgangspunkt.
Så indrømmer vi, at noget andet – kald det »moral« eller »god opførsel«eller »det gode selskab« – har stillet krav til dette jeg: Krav, som kommer i konflikt med dets egne ønsker. Det, vi mener med at »være god«, er at rette sig efter disse krav.
Men vi håber hele tiden, at når alle kravene er indfriet, vil det stakkels naturlige jeg stadig have en chance og lidt tid til at fortsætte sit eget liv og gøre, som det har lyst til. Faktisk ligner vi i høj grad en ærlig mand, der betaler sin skat. Han betaler den godt nok, men han håber, at der bliver noget tilbage til ham selv at leve af. For vi tager stadigvæk vort naturlige jeg som udgangspunkt…
Den kristne måde er anderledes: vanskeligere og – lettere. Kristus siger: »Giv mig alt. Jeg ønsker ikke så og så meget af din tid og så og så mange af dine penge og så og så meget af dit arbejde; jeg ønsker dig selv. Jeg er ikke kommet for at pine dit naturlige selv, men for at dræbe det. Jeg vil ikke skære en gren af hist og en her, jeg vil have hele træet hugget om. Jeg vil ikke bore i tanden eller sætte en krone på den eller plombere den, jeg vil have den trukket ud. Giv mig hele dit naturlige selv, alle de ønsker, som du mener er uskyldige, og alle dem, som du mener er onde, hele herligheden, – og jeg vil give dig et nyt selv i stedet for. Ja, jeg vil give dig mig selv; min egen vilje skal blive din.«
Det er både vanskeligere og lettere end det, vi alle sammen prøver på at gøre. Jeg regner med, at du har lagt mærke til, at Kristus selv somme tider beskriver det kristne liv som meget vanskeligt, og somme tider som meget let. Han siger: »Tag dit kors op« – med andre ord, det er ligesom at skulle til at blive pryglet til døde i en koncentrationslejr. I næste øjeblik siger Han: »Mit åg er gavnligt og min byrde let.« Han mener begge dele, og man kan udmærket godt se, hvorfor begge dele er sandt.
Fra C. S. Lewis’ bog ‘Det er Kristendom’