„Åndernes magt“ skabte søgen efter Gud

I vores overmaterialistiske tid oplever mange mennesker et stort tomrum i tilværelsen. Det har fået mange til at søge efter „en mening med livet“.Men mange søger alle andre steder end i kristentroen. Man søger i østens religioner, i islam, i mystikkens verden, i okkultismen, ja nogle søger „meningen med livet“ hos Satan og bliver satanister.
Det er at lege med den åndelige verden, hvor der foregår en stadig og voldsom kamp mellem Gud og Satan. Efeserbrevets forfatter udtrykker det sådan: „Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.“ (Efes. 6,12) Kampen foregår i himmelrummet, men den foregår også rundt omkring os i hverdagen, i vore hjem og inden i os. Vi står midt i kampen – en kamp på liv og død.
Mange hører i dag, hvordan denne kamp manifesterer sig på forskellig vis – og vi har set det skildret i „Åndernes Magt“ på TV2 – til tider meget voldsomt. Nogle er blevet sindssyge, andre har begået selvmord, fordi de søgte livets værdier de forkerte steder.
Som det fremgår af artiklen på midtersiden af Udfordringen i denne uge „Videnskabsmanden der blev overbevist“, så førte arbejdet med disse udsendelser og nogle af de uhyggelige manifestationer, som udsendelsesseriens bagmand, Thomas Breinholdt, oplevede i den forbindelse til en søgen efter Bibelens Gud, og han blev overbevist om, at kristentroen, at Gud, er svaret på hans spørgsmål.
Mange andre kan fortælle om, hvordan „Åndernes magt“ har ført til en åndelig søgen hos Bibelens Gud, og at de hos ham har fundet fred og en mening med livet.
Her på Udfordringen vil vi anbefale, at man undlader at søge „livets mening“ andre steder end hos den levende Gud, som vi møder i Bibelen og i bønnen. Drop vor tids moderne leg med østens religioner, mystikken og okkultismen, men søg efter den „rene vare“, der hvor den er at finde, hos Gud, Himmelens og jordens skaber.