Frikirker med i landsindsamling

For første gang er en række frikirker med i Dansk Flygtningehjælps landsindsamlingDansk Flygtningehjælps landskoordinator Jens Engedal udtrykker stor begejstring for samarbejdet med mange frikirker i forbindelse med organisationens landsindsamling søndag den 13. november.

Pengene fra årets landsindsamling går i år blandt andet til flygtningene i Dafur. Tegningen er lavet af et skolebarn fra den borgerkrigsramte region.

Samarbejdet er nyt for begge parter og er kommet i stand efter Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) blev medlem af Dansk Flygtningehjælp i år.
– Vi er utrolig glade for frikirkernes engagement. I samarbejde med KIT har vi sendt brev ud til 250 frikirker. Specielt i Aabenraa og Trekantsområdet – Vejle, Fredericia og Kolding – giver det indsamlingen et kæmpe løft. Det så for eksempel tungt ud i Vejle, hvor vi manglede en hovedkoordinator af indsamlingsarbejdet, derfor er vi meget glade for at Apostolsk Kirke har påtaget sig opgaven, udtaler landskoordinator Jens Engedal.

Frikirke koordinerer

I Vejle er den ordinære gudstjeneste den 13. november flyttet til kl. 9.00, så menigheds-medlemmerne kan være klar med indsamlingsbøsserne kl. 10.30.
På landsbasis er der brug for omkring 11.000 indsamlere. De 130 af dem skal ud og stemme dørklokker i Vejle og omegn.
– Det er aldeles påtrængende at hjælpe flygtninge i Sudan. Ved at løfte i flok tror jeg på, at vores indsats kan gøre en forskel for nogle af de mange mennesker, der lider.
– Som lokal kirke er det dejligt at kunne samarbejde med byens øvrige borgere om et formål, der er så almen anerkendt, som Dansk Flygtninge-hjælps. Byens lokale bokseklub har for eksempel lovet at stille med 40 indsamlere, og Vejle Idrætshøjskole vil også bidrage. Og andre frikirker her i byen opfordrer også deres medlemmer til at blive indsamlere.
– Gudstjeneste er også at række ud til mennesker. Menneskers hænder og fødder udtrykker troen i praksis. I menigheden beder vi Gud om et godt indsamlingsresultat og koordineringsforløb, fortæller Søren Viftrup, præst i Apostolsk Kirke.

Indsamling og bøn

I Frikirken – Aabenraa, der er en del af Det Danske Missionsforbund, har man helt aflyst den sædvanlige søndagsgudstjeneste den 13. november og opfordrer i stedet for menighedens medlemmer til at stemme dørklokker for Dansk Flygtningehjælp. Kl. 10.00 holdes dog først et bedemøde i kirken, da det samme søndag er den internationale bededag for forfulgte kristne i verden.
– Kirkens mund er ofte stor, mens vore hænder og fødder er små. Det er let at prædike evangeliet – men ofte noget andet at praktisere sin kristendom. Vi vil gerne som kirke denne søndag tjene Gud ved at gå ud til fordel for dem, som har det meget svært. Vi regner med at stille med mindst 20 indsamlere, fortæller Erik Andersen, præst i Frikirken – Aabenraa.

Appel til storbyerne

Pengene fra landsindsam-lingen i år går til nødhjælp og genopbygning for flygtninge i hele verden – blandt andet til at hjælpe de mange nødlidende flygtninge i Darfur og Sydsudan.
Dansk Flygtningehjælp fik 12 millioner kroner ind ved sidste års landsindsamling. Men i år kniber det, som altid, med indsamlere i Københavns omegn og Aarhus-området, oplyser Jens Engedal, Dansk Flygtningehjælp.
Lederen af Kirkernes Inte-grationstjeneste Hans Henrik Lund, der selv skal ud med indsamlingsbøssen den 13. november, opfordrer kirkerne i København og Aarhus til at engagere sig yderligere.
– Kirkerne må ikke blive små isolerede størrelser. De skal engagere sig i samfundslivet, siger han.
Indsamlere kan melde sig direkte på nettet på www. Flygtning.dk eller direkte til Kirkernes Integrationstjeneste.