Nordmændene diskuterer valgmenigheder

NORGE – Om Den Norske Kirke skal åbne op for forsøg med ikke-geografiske menigheder, såkaldte ”valgmenigheder”, er et af spørgsmålene, som skal drøftes på Kirkemødet i midten af november.Sådanne menigheder beskrives som menigheder, der på en eller anden måde bliver knyttet til den ordinære kirkelige struktur, men uden den geografiske ramme, som er vilkårene for menigheder i Den Norske Kirke. Det betyder, at enkeltpersoner kan melde sig ind i en ”valgmenighed” samtidig med, at man melder sig ud af sin geografiske menighed.
En sådan menighed kan ikke kræve økonomisk støtte fra fællesråd og bispedømmeråd, men det skal eventuelt gøres muligt at knytte den organisatorisk til et regionalt eller centralt kirkeligt organ.
KPK.