En kvinde taler ud

Læseværdig interviewbog om, hvordan hektisk livsstil og præstationsræs kan føre til sammenbrud, vækker til eftertanke Jeg må sige, at vi her står med en meget speciel bog. En livshistorie, man lynhurtigt bliver opslugt af.Den består af små, spændende, letlæste kapitler. Har fascinerende overskrifter. Stor skrift. Det er en let-forståelig bog. Intervieweren er tilpas tilbagetrukket. Han blander sig ikke for at styre interviewet et bestemt sted hen.
Bogen rummer det sjældne, at får du først begyndt på den, er den uhyre svær at slippe.
Hvilke tanker har denne bog så givet mig som anmelder?
Det er en spændende livshistorie, men også tragisk. Det er en kvinde, som har lidt meget, der fortæller. Hendes navn er Karen Margrethe Kirk. Hun har i ca. 20 år været næsten overmenneskelig energisk med det resultat, at hun til sidst bryder sammen legemligt.
Bogen handler for mig at se om en kvinde, der har haft store problemer med at passe på sig selv og på sit helbred. Sagt på en anden måde: med at elske sig selv. En kvinde, som i årevis har været bundet til et selv-destruktivt stress-liv.
Men den livsstil ligger jo næsten i tiden, og man ser alt for ofte, at personer med ubearbejdede traumer og med lavt selvværd vælger denne selv-destruktive livsstil. Man vil jo så gerne bevise overfor sig selv og overfor andre, at man har værdi, og i forsøget herpå overskrider man sine egne grænser, også legemligt. Man overforbruger sig selv, så at sige. I Karen Margrethe Kirks tilfælde sker det i kristen sammenhæng, for andre menneskers skyld så at sige.
En hektisk livsstil – dette tema går som en rød tråd gennem hele bogen, og allerede i sit forord slår intervieweren denne tone an med ordene: „(..) og da hun efter 20 år som efterskolelærer blev så syg, at hun måtte standse sin hektiske livsstil (..)“
Bogen sætter mange emner til debat f.eks. kristnes forhold til sygdom, og – hvor meget skal vi kristne præstere, yde, for at være værdige til Guds og menneskers kærlighed og accept?
Vi kan så let komme til at tro, at vi kun er elsket af Gud og mennesker for det, vi kan, for vores produktivitet, for vores præstationer. Men evangeliet giver os faktisk et helt andet budskab, nemlig: Du er elsket, som du er, også i perioder, hvor du slet intet kan. Den erkendelse når K. M. Kirk også frem til til slut. Samt til erkendelsen af, at sygdom ikke er mislykkethed.
Jeg personlig mener, at sygdom ligesåvel kan være udtryk for, at du er ved at lykkes. Sygdom rummer nemlig tit et budskab til os. Overlader vi kun til lægerne at forstå budskabet, kommer vi ikke videre. Så bliver sygdom kun en lidelse. Sygdom kan synes uretfærdig. Men når vi synes det, kan det ofte skyldes, at vi ved for lidt om os selv og om livet.
Vejen til værdighed er en meget tankevækkende og læseværdig bog.

Daniel Øhrstrøm:
Vejen til værdighed
200 sider, 149 kr.
Forlaget Maim