Hjælp til sejr i kristenlivet

Denne bog tager de såkaldte „åndelige discipliner“ op, som efterhånden flere andre bøger. Altså begreber som bøn, bibellæsning og lovprisning samt mindre kendte såsom tjeneste, stilhed, skrifte, lidelse med flere.Hovedpointen er, at den troende ved at opøve sig i disse discipliner kan træne sig i at være og handle som Kristus, ligesom disciplinerne kan være en hjælp til at overvinde svagheder i ens karakter.
Forfatterens skrivestil er ikke ulig Philip Yanceys, og tilgangen er meget konkret, eksemplerne tilgængelige, tonen sober; og sprogligt set er bogen velskrevet. Der findes også en del gode pointer og sandheder i bogen. Så vidt så godt.
Til gengæld belastes bogen af, at alle væsentlige pointer åbenbart skal formidles gennem anekdoter og praktiske eksempler. Og det i en grad, så det næsten virker overpædagogisk, og som om forfatteren ikke mener, læseren kan fatte pointerne uden analogier til banale eksempler. På samme måde gør forfatteren i udstrakt grad brug af citater og henvisninger til andre. Men alt med måde, og her kammer det efter min mening over. Jeg foretrækker personligt en forfatter, der selv kan formulere nogle originale tanker og ikke behøver trække i en sådan grad på, hvad andre har sagt.
Hvis man imidlertid kan abstrahere fra dette – og det kommer vel også an på smag og behag – så er der som sagt en del gode eksempler og principper gemt i bogen.
Bogen lægger ikke op til noget særskilt højt niveau i de åndelige discipliner og vil derfor kunne læses af de fleste med et vist udbytte, men dog nok først og fremmest den, som netop interesserer sig for oldkirkelige og klassiske kristne traditioner, hvori de åndelige discipliner indgår.

John Ortberg: Gro i tro
256 sider • 230 kr. • Credo