Hjælp til mennesker i krise

Sidste bind af Elstads serie Tag jer af hinanden beskæftiger sig sjælesørgerisk med meget aktuelle temaerNu er så nummer fire i sjælesorgs-serien „Tag jer af hinanden“ udkommet. Det er den sidste i serien.
Den behandler nogle i tiden meget aktuelle temaer. Temaer som kriser, sorg og sygdom, selvmord, skyldfølelse og skamfølelse, vrede og aggression, angst, depression, stress og udbrændthed og seksuelle overgreb.
Bogen er skrevet af en mand, der samtidig med, at han er aktiv forkynder, har universitets-uddannelse i både teologi, informatik og psykologi. En desværre sjælden kombination, må man nok sige.
Gunnar Elstad har i seks år været ansat ved Indremisjons-selskapets center for vækst og udvikling. P.t. er han fast forkynder i Misjonssalen i Oslo.
Men nu til selve bogen.

Fokus på det man ikke taler åbent om

Hvad er det, der gør denne bog specielt aktuel og læseværdig?
Det er for mig at se, at Gunnar Elstad sætter fokus på en række temaer, som man traditionelt ikke har villet tale åbent om i mange kristne sammenhænge, f.eks. temaer som selvmord og seksuelle overgreb. Med sin bog leder forfatteren os i retning af, at vi som kristne også skal kunne håndtere livet på en god måde for os selv og for andre, når livet gør ondt. F.eks. når vi kæmper med angst og depression.
Bogen giver sjælesørgerisk hjælp til de lidende. Den er en mægtig håndbog for dem, der vil yde sjælesørgerhjælp og vejlede andre, der befinder sig i krise. Endvidere er bogen et vigtigt værktøj for den, der prøver at opnå en større selvforståelse.
Forfatteren forudsætter, at livet er en kamp, og at vi alle har noget at kæmpe med. Desuden konstaterer forfatteren nøgternt, at selv om vi på det materielle plan har det langt bedre end tidligere generationer, så kæmper stadig flere med depressioner, angst og stress.
Bogen rummer dyb visdom og menneskeforståelse. Og selv om man et langt stykke af vejen kan læse den som en håndbog i psykologi, så er hele bogens fundament Guds ord, Bibelen.

Samvittigheden kan tage fejl

Lad mig give en enkelt smagsprøve ud af bogens alsidighed, nemlig en del af afsnittet: Samvittigheden kan tage fejl!
„Det havde været fint, om samvittigheden altid stemte overens med Guds ord. Da havde vi sørget over vores synder, været vrede på uretfærdigheden og glædet os over sandheden. Da havde vi kunnet glæde os med de glade og græde med de grædende.
Men samvittigheden stemmer ikke altid med Guds ord. Den må ikke uden videre opfattes som Guds stemme. Den kan i lige så høj grad være forældrenes stemme, barndoms-miljøets stemme eller stemmen fra andre personer eller miljøer, som har været vigtige for os, og som vi har været knyttet følelsesmæssigt til. Ofte har enkeltpersoner eller miljøer præget vores samvittighed i langt højere grad end Guds ord. Derfor kan den tage fejl. Nogle miljøer kan endda skabe en ganske usund skyldfølelse.
Samvittigheden må stadig justeres af Guds ord. Det er en del af sjælesorgens opgave. Og det er ingen enkel opgave. Samvittigheden kræver nemlig lydighed, også når den ikke har ret til det. Den kræver faktisk ofte større lydighed mod menneskebud end mod Guds ord. Der er f.eks. kristne, som har meget dårligere samvittighed, når de strikker om søndagen, end når de bagtaler andre.“

Når livet gør ondt
Gunnar Elstad:
Tag jer af hinanden (4)
162 sider • 158 kr.
LogosMedia