Boganmeldelse
Vær tydelig uden at såre

Ny vis og klog bog af Gunnar Elstad om kommunikation Nu er så nummer 3 i sjælesorgs-serien „Tag jer af hinanden“ udkommet.Den behandler nogle i tiden meget aktuelle temaer. Temaer, som debatteres såvel indenfor som udenfor kirkens mure.
Hovedtemaet i bogen er kommunikation. Den taler om, hvordan vi bruger ordene og i mange tilfælde misbruger ord-ene. Den opfordrer os til at være tydelige; men tydelige uden at såre. Den minder os ved mange eksempler om, hvordan utydelighed og dårlig kommunikation skaber utryghed.
Det er ikke let at være alene – men det er heller ikke let at leve sammen med andre. Med disse ord udfordres vi allerede på bogens omslag til debat.
Og igennem hele bogen konfronteres vi med de problemer, der opstår, når mennesker er sammen, i familien, i menigheden. Men sandelig, den behandler også de problemer, der møder dem, der frivilligt såvel som ufrivilligt lever som enlige. Det er i tiden yderst sjældent at støde på bøger, der er så modige, at de tør behandle de enliges problemer. Forfatteren gør det med en nænsomhed og forståelse, så man skulle tro, at han har prøvet disses problemer så at sige på sin egen krop.
Dette afsnit i bogen må siges at være brand-aktuelt i en tid, hvor stadig flere vælger at leve som enlige.
Bogen berører problemet med, hvordan mange enlige i menighederne føler sig udenfor, da selskabelighed i menighedsregi næsten altid har ægtepar som målgruppe. Men den kommer også med mange frugtbare forslag til, hvordan de enlige selv kan tage initiativer, der medvirker til at bryde isolationen.
Desuden behandles ensomhed og ensomhedens problem. Den beskriver god og sund sjælesorg i forhold til ensomme. Men den beskriver også det modsatte, nemlig den sjælesorg, der faktisk gør ondt værre.
Bogen indeholder desuden et fyldigt afsnit om, hvordan vi vælger partnere her i livet. Om Guds ledelse i partnervalget, og hvordan Gud leder.
Den har et fyldigt afsnit om ægteskabet. Duet eller duel kaldes afsnittet. Det beskriver ægteskabets konflikter; men rummer også løsningsforslag.
Af andre temaer, som forfatteren tager op i dette afsnit, kan nævnes: „De farlige konflikter,“ „Tilgivelse,“ „Det primitive i os,“ „Sex i ægteskabet“ (især i det kristne), „Utroskab,“ „Skilsmisse og nyt ægteskab.“
Forfatteren spørger ind til, hvordan vi som kristne forholder os til disse emner, der fylder så meget i dagens debat.
I bogens afslutning finder vi et afsnit, der især handler om de konflikter, der foregår i menighederne. Konflikter kan ikke undgås, siger forfatteren. Derfor handler det om at løse dem konstruktivt. Han kommer med løsningsmodeller. Desuden beskriver han usund åndelighed, helbredstruende ledere og magt på godt og ondt.
Han afslutter sin bog med et afsnit om, hvorfor så mange holder op i arbejdet i menighederne. Som de øvrige to bøger af Gunnar Elstad er også denne bog en vis og klog bog. Han er en mand med både rummelighed og dybde.
Ved siden af, at han er fast forkynder hos Indre Mission i Oslo, er han også universitets-uddannet i teologi, informatik og psykologi. En spændende kombination må man nok sig.

Gunnar Elstad:
Samliv og Samspil
176 sider • 168 kr.
LogosMedia