Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner.
Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev:
Smerter i hele kroppen
Hej Orla
Jeg vil høre om du ved noget om magnetterapi?
Jeg er en pige med smerter i hele kroppen og har haft det i mange år. Jeg venter på at opleve helbredelse, men indtil jeg gør det, går jeg til mange behandlinger. Jeg så et tilbud på Magnetotex underdyne, som skulle hjælpe på smerter og søvn og sådanne områder. Men der er så meget med bl.a. yoga osv. Selv om det ikke er helt det samme, så vil jeg gerne være sikker på, at det er OK at købe sådan et tæppe, før jeg gør det.
Varme hilsener
fra det jyske

Svar:
Det er ikke alt alternativt, der er okkult
Kære du fra det jyske
Vores jord har et kæmpemæssigt magnetisk felt, og det virker, som om en kæmpemæssig stangmagnet var anbragt inden i jorden med en svag hældning i forhold til jordens geografiske akse.
Det giver derfor også sig selv, at vi mennesker her på jorden er fysisk under indflydelse af jordens magnetisme. Vores kroppe er gearet til og, kan man sige, også afhængig af jord-magnetismen.
Det er en mærkelig kendsgerning, som man også konstaterede hos de første astronauter. De blev syge, når påvirkningen fra jordens magnetfelt blev kraftigt reduceret. Derfor indbyggede man erstatnings-magneter i rumdragterne og i rumskibene. Det er lidt i retning af, at de også skal have ilt med ud i rummet, hvor der jo ingen ilt er. På mikroplan er det sådan, at enhver cellekerne i en levende celle er sæde for elektromagnetiske svingninger og processer. Sådan er det også med cellerne i menneskets krop.
Grundteorien bag magnetterapi, magnettæpper, magnetdyner, magnetsåler osv. er den, at jordens magnetfelter skulle være blevet svækket så meget, at vi mennesker kan blive syge af det. Det er en teori, men jeg ved ikke, i hvor høj grad den er videnskabeligt bevist. Der findes jo utallige teorier om årsager til sygdom, og det er de færreste af dem, der kan bevises.
Meget inden for alternativ helbredelse bygger på teorier, der ikke er ført dokumentation eller bevis for i videnskabelig forstand. Men det betyder så ikke, at vi uden videre bare kan kassere det hele. Vi skal jo huske på, at det ikke er alle former for alternativ helbredelse, der har sin rod i okkultisme og sort magi eller har med yoga at gøre, som du skriver.
Magnetisme blev anvendt i ældre lægekunst, fordi man antog, at den kunne påvirke helbredet i positiv retning. Det var især den østrigske læge Franz Anton Mesmer, der fremsatte teorien om magnetisme. Han mente, det kunne virke helbredende, hvis man udsatte kroppen og de syge steder for magnetiske strygninger.
Mesmerismen blev siden til både suggestion og hypnose. Efterfølgende skete der det, at Mesmer først blev fordrevet fra Østrig, siden fra Frankrig. Dette var forårsaget af, at han forsøgte at magnetisere et træ, som de syge kunne valfarte til. Dette plus andre forhold medførte beskyldninger for kvaksalveri.
Jeg vil dog også nævne , at der findes en behandlingsform, som hedder elektro-magnetterapi. Denne behandlingsform anvendes på mindst 400 tyske hospitaler. Den kaldes også magnetfelt-terapi. Den foregår ved, at hele patientens krop i en magnettromle gennemtrænges af elektro-magnetiske bølger. Det skulle have en gunstig virkning på dårligt blodomløb, gigt, migræne, muskel-infiltrationer, nervelidelser, idrætsskader m.fl.
Begrundelsen herfor er denne: – Vores organisme er opbygget af celler. Og disse celler fungerer bl.a. ved hjælp af elektrisk ladede partikler.
I områder af kroppen, der er ramt af sygdom, har mange partikler tabt deres elektriske ladninger, og herved bliver stofskiftet i cellerne reduceret.
Tilførslen af ilt og næringsstoffer til cellerne reduceres, og der sker en ophobning af affalds-stoffer. Ved elektro-magnetterapi udsættes cellerne for mikro-svingninger. Det bevirker, at blodårerne udvides, og blodcirkulationen forøges, og strømnings-modstanden i blodårerne nedsættes. Som følge heraf forøges stofskiftet i cellen, og dette medfører en øget iltoptagelse. Dette bevirker også, at affaldsstofferne udrenses.
På universiteter både i Tyskland og i USA har man foretaget test på patienter, og det har vist sig, at både iltoptagelses-evnen og blodcirkulationen blev øget. Magnetfelt-terapi stimulerer og påvirker altså kroppens egne evner til helbredelse og regeneration på positiv måde.
Behandlingen er fuldstændig smertefri og giver ingen bivirkninger eller andre former for ubehag.
Med hensyn til dit spørgsmål, om du skal købe en Magnetotex underdyne, så bliver jeg dig svar skyldig. Jeg kender intet til denne dyne eller til, om den virker eller ej. Der findes jo for øjeblikket et hav af tilbud med alternative slanke-og helbredelsesmidler. Jeg tror dog ikke, at dynen har noget med yoga eller med det okkulte at gøre. Det er jo som sagt ikke alt alternativt, der er okkult.

Vidnesbyrd:
Helbredt for uhelbredelig kræft
I februar 2002 blev jeg opereret for brystkræft. Knuden var lille, – 0,9 cm – og hormonfølsom. Samtidig blev der fjernet 20 infiltrerede lymfeknuder. Efter en ct-scanning blev jeg gjort bekendt med, at der trods operation var mere kræft at finde i armhulen (40mm), og at jeg havde to cyster ved æggestokkene. Desuden havde kræften bredt sig til knoglerne ved ribben og ved rygsøjlen i lænden. Kræften var galopperende og uhelbredelig. Herefter fulgte 10 kemo-behandlinger, som bortset fra hårtab ikke gav mig synderlige problemer.
Efter endnu en ct-scanning året efter var der intet at spore i maven, og knuden i armhulen var nu på 30 mm. Desværre viste prøven stadig multiple metastaser i knoglerne.
I september 2005 opdagede jeg en ny knude i samme armhule, hvilket krævede endnu en ct-scanning.
Den 10. oktober 2005 fik jeg fra onkologisk afdeling i Herning besked om resultatet:
Min knude på 13 mm i armhulen viste sig at være ar-væv. Metastaserne i knoglerne omkring lænden og ribbenene var totalt væk. Jeg var rask. Helbredt for uhelbredelig kræft.
Min kræftlæge undrede sig meget over det fantastiske resultat af scanningen. Han ville fortælle det vidt og bredt til sine kolleger. Han havde i sin tid som kræftlæge aldrig oplevet noget lignende. På sygehuset kalder man det et exceptionelt tilfælde. Jeg kalder det et mirakel.
Kræftlægen spurgte mig flere gange om, hvad jeg havde gjort. Jeg sagde, at jeg havde været til forbøn hos seks forskellige helbredelses-prædikanter. Bl.a. hos Orla Lindskov i Lemvig Kristent Center i 2003 og i Trandum ved Skive i 2004. Efterfølgende tilsendte Orla Lindskov mig en salvedug.
Jeg oplevede alle disse forbøns-møder som fredfyldte, formidlende det glade budskab om Jesus og om Gud Fader, der tager hånd om hvert enkelt menneske.
Jeg gik fra møderne med fred i sindet, glad og lettet. Mine og andres bønner blev hørt. Jeg føler mig ydmyg og taknemmelig og takker Gud for min helbredelse.
Samtidig vil jeg sende en tak til Orla Lindskov, fordi du har tid, lyst og energi til at være en kanal for den helbredelses-kraft, som Gud giver.
Kærlig hilsen fra
U. K. Struer.