Bibelen for erhvervsledere

Bibelen anvendes som inspirationskilde på en ny og spændende måde i ‘Management by Bible’, en ny bog om ledelseDenne bog må under alle omstændigheder karakteriseres som nyskabende. I hvert fald på dansk grund. Forfatterne bruger her Bibelen som udgangspunkt for en række pointer om lederskab og management. Bogen er altså rettet imod erhvervsledere og egnet til for eksempel et kursus om lederskab.Det var dog ikke uden en smule skepsis, jeg gik i gang med bogen. Al respekt for, at man mener, Bibelen kan tale ind i enhver situation. Omvendt er der en oplagt risiko for at læse noget ind i teksten, frem for at læse noget ud af teksten, hvis hensigten er at tale management ud fra Bibelen. Så meget handler den vel heller ikke om dette? Trods bogens kvaliteter i øvrigt føler jeg ikke, at denne indvending helt er gjort til skamme.

Almenmenneskelig bibeltolkning

Forfatterne understreger, at Bibelen i bogen tolkes ud fra en almenmenneskelig og kulturel vinkel og „ikke Bibelen som helligskrift“. Andetsteds siges det meget bramfrit, at „Bibelen i sin selvforståelse [er] ikke en åbenbaret tekst“. Vi er nok nogle stykker, som ikke vil være helt enige heri. Jeg kan se pointen i at løsne tilgangen på dette punkt, hvis bogen skal være spiselig for verdslige erhvervsledere. Omvendt finder jeg det med min egen kirkelige baggrund pudsigt, at Bibelselskabet – af alle! – udgiver en bog, som ikke anerkender netop Bibelen som helligskrift …
Med disse kommentarer in mente er der ellers meget godt at sige om bogen. Den er velskrevet, nydelig og pænt sat op, samt godt struktureret til videre behandling af bogens emner, for eksempel i forbindelse med kurser, gruppediskussioner og lignende.
Der indledes med en grundig gennemgang af „narrati-vitet“ som begreb. Altså kort fortalt om storytelling eller historiefortælling som noget alment menneskeligt og om, hvilke præmisser en sådan fungerer udfra. Det følges op af en udmærket introduktion til Bibelen og til arbejdet med bogen.
Herefter tages forskellige bibelske beretninger op, som genfortælles rimeligt loyalt, og som suppleres med spørgsmål, som sigter på at gøre deres pointer relevante i en ledelses-mæssig kontekst. Alt efter temperament finder man her enten kreative eller pudsige koblinger, som for eksempel når tempelrensningen sammenlignes med omstrukturering af en organisation, eller bebudelsen sammenlignes med en forfremmelse. Beretningerne er i øvrigt taget fra hele Bibelen og omfatter de kendteste af slagsen, hvilket nok er et meget fornuftigt valg.

Et spændende koncept

Jeg kan godt følge den, som vil synes, at dette er at strække de bibelske tekster alt, alt for meget, og som ikke kan se pointen med sådan en bog. Omvendt må jeg tage hatten af for, at Bibelselskabet om ikke andet forsøger at popularisere Bibelen og anvende den som inspirationskilde på en ny og spændende måde. Og – må det siges – gør det professionelt. Konceptet kan måske bære flere udgivelser, og det bliver i så fald spændende at se hvilke.

Dorthe Futtrup
og John Rydahl:
Management by Bible
277 sider • 349 kr.
Det Danske Bibelselskab