Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Spørgsmål
Ar i sjælen fra min barndom
Kære Orla Lindskov!
Jeg er en kvinde i min bedste alder og har hele mit liv haft psykiske problemer på grund af et meget følsomt sind, samt ar i sjælen fra min barndom, skilsmisse, osv., osv..
Jeg elsker Jesus, er en dedikeret kristen og får uendeligt meget hjælp til mine problemer gennem bøn. Jeg har i øvrigt også været i flere former for psykoterapi, men uden dybere effekt.
Jeg har nu valgt at sætte 100% lid til Gud alene og satser på, at forbøn samt et nært tilhørsforhold til en kærlig menighed er redningen for mig.
Tak for din Brevkasse og tak for det fine og unikke arbejde, du udfører. Må jeg i den forbindelse bede dig om forbøn for mig? – Og ville du mon sende mig en salvedug?
De varmeste hilsener
Den Følsomme

Svar
Den største glæde er at have tillid til Gud
Kære Følsomme
Jeg har allerede sendt dig en salvedug, og jeg har og vil også fortsat bede for dig.
Jeg kan forstå på dit brev, at du nu vil satse 100% på Gud som din helbreder. Det er jo netop den holdning til Gud Bibelen anbefaler igen og igen. Nogle betragter det som en slags fanatisme. Men det behøver jo ikke at udelukke, at Gud sender dig sin hjælp gennem mennesker.
Vi mennesker har det tit på den måde, at vi stoler på Gud i de små ting og overlader dem til ham. Men når det gælder de store ting og de store problemer, så prøver vi selv på at klare dem og søger hjælp hos alle mulige.
I Salme 22, vers 9 står der et løfte til det menneske, der overgiver sin sag til Herren: „han har overgivet sin sag til Herren, han, dvs. Gud, udfrier ham og redder ham.“
At overgive sin sag til Herren betyder, at man nu forventer at se Herren gribe ind. Jeg synes personligt, at den største glæde, man kan have her i livet, er glæden over at have tillid til Gud.
Der er så mange mennesker, der lever et kompliceret liv, fordi de selv prøver at udtænke løsninger på alle problemer. Det betyder selvfølgelig så ikke, at vi mennesker ingenting skal gøre. Men det er nødvendigt at kende grænserne for, hvad vi mennesker skal gøre, ellers går vi faktisk ind på Guds område og vil gøre Guds arbejde. Det har aldrig været meningen. Gud kender en udvej af alle problemer. Jeg er sikker på, at han også vil belønne den tillid, du viser ham.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål
– Jeg er træt!
Kære Orla Lindskov!
Jeg har hørt fra en veninde, at der er nogle mennesker i hendes kirke, der ved forbøn er blevet helbredt for søvnproblemer og søvnløshed. Dette interesserer mig meget, da ikke blot jeg selv, men også min mor har døjet med søvnløshed i årevis. Jeg har været igennem mange undersøgelser. Men jeg synes ikke, at jeg har fået et konkret svar angående årsagen. Jeg har selvfølgelig prøvet mange former for medicin, det traditionelle sovemedicin, men også forskellige former for naturmedicin. Medicin har kunnet give mig en kortvarig hjælp. Men ingen helbredelse. Jeg har tænkt på, om det kan være arveligt. Jeg lever et meget aktivt liv og har altid gjort det. Jeg har hver dag mange problemer, jeg skal tage stilling til. Jeg har en ledende stilling med meget ansvar. Mange mennesker er afhængig af mig. Jeg føler stærkt, at jeg ikke kan undværes på min arbejdsplads. Mange ting ville faktisk ikke fungere hverken hjemme eller på min arbejdsplads, hvis jeg en dag lagde mig syg. Det belaster mig derfor meget, når jeg ikke sover godt om natten. Jeg er træt hele tiden. Jeg har også ansvaret for min mand og min familie. Her fungerer jeg heller ikke optimalt på grund af træthed. Jeg håber også på et mirakel, som f.eks. at blive helbredt ved håndspålæggelse og forbøn. Tror du det er muligt for mig?
K.N.
Sydsjælland

Svar
Intet menneske er uundværligt
Kære K.N.
Du skriver, at du føler stærkt, du ikke kan undværes. Denne tanke skal du passe på med. Hvis du tænker om dig selv på den måde, fører du dig selv ind under et kolossalt stress. Sandheden er jo, at intet menneske er uundværligt. Selvfølgelig skal du melde dig syg, hvis du er syg. Forkølelser og influenza, der bliver undertrykt, kan efterhånden ophobe sig i vores krop og udvikle sig til langt værre ting.
Der er en kinesisk vismand, der har sagt: „Folk i den vestlige verden kan flyve hurtigere end lyden; men de kan ikke sove.“
Primitive folkeslag kender sjældent til søvnbesvær. Det er derimod en følgelidelse i den højt udviklede vestlige verden. De almindeligste årsager er her mentalt anstrengende arbejde, som forårsager psykisk træthed, men ikke fysisk træthed. Desuden er vi i den vestlige verden rige på bekymringer og nervøse spændinger både i musklerne såvel som i psyken, og det kan for alvor holde søvnen borte.
Men hvad er egentlig søvnløshed? – Kan der gives en definition på, hvornår man lider af søvnløshed?
Nogle siger, at søvnløshed er, når forstyrrelser af nattesøvnen medfører, at personen ikke kan udføre sin daglige dont tilfredsstillende.
Der er også nogle, som siger, at det er søvnløshed, hvis man ikke vågner udhvilet om morgenen, selv når man har fået 10 timers dyb søvn. Man bør da tale med sin læge.
Du er inde på, om din søvnløshed kan være arvelig.
Det siges, at der findes en lille gruppe mennesker, for hvem søvnløsheden er medfødt, altså arvelig. Jeg tvivler på, at din søvnløshed er medfødt og arvelig, selv om du skriver, at din mor har det samme problem.
Jeg tror nærmere, at du lever med en stress-fremkaldende frygt for, at hele verden vil falde sammen og gå i stå, hvis du ikke yder dit absolut optimale.
Selvfølgelig kan Jesus helbrede søvnløshed. Men der kan faktisk også være noget, vi selv skal gøre først. Noget, der handler om vores levevis.
Mange søvnløse begår den fejl, at de går for sent i seng. Hvorfor gå tidlig i seng, når man alligevel ikke kan sove, sådan tænker den søvnløse ofte. Måske har den søvnløse været ved at blive døsige først på aftenen. Men i stedet for at gå i seng var der lige nogle ekstra ting, som skulle ordnes og så tvang man sig selv til at blive vågen igen.
Når døsigheden kommer, skal man ikke begynde at spekulere over nutidige og fremtidige problemer. Det skaber spændinger i musklerne og aktiverer adrenalinen. Den unødvendige muskelspæn-ding, som ofte forhindrer søvnens komme, opstår ved, at energi fra en anspændt, bekymret og stresset hjerne breder sig til musklerne og får dem til at trække sig sammen. Bevidst afslapning kan modvirke eller helt ophæve denne spændings-tilstand.
Du vil måske så spørge, hvordan gør man så det? – Det med bevidst afslapning.
Her vil jeg svare: – Ved at du lægger byrderne fra dig i bøn. Ved at du lægger byrderne over på Jesus i bøn. Det er en kristen terapi, der flytter noget. Det er også at tage et skridt opad i åndelig henseende, at kunne lægge livets byrder over på Jesus, over på Gud, og det er faktisk Jesus selv, der indbyder til det. Det kan du læse i Mattæus-evangeliet kapitel 11, vers 28, hvor Jesus siger: „Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.“
Prøv denne bibelske vej. Nævn din byrde eller bekymring ved navn og sig: „Jeg lægger denne byrde over på dig, Jesus Kristus.“
Det kan godt være, at byrderne vil vende tilbage til dig over en periode på trods af din bøn. Byrderne har jo vænnet sig til at skulle opholde sig i dit sind, i dine tanker. Men hold ud, bliv ved med at lægge dine byrder over på Jesus Kristus. Efter kortere eller længere tid vil befrielsen komme. Er det svært for dig, så søg også forbøn.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov