KIVIK flytter til en ny adresse

ÅRHUS – 1. juli 2006 flytter KIVIK ud af de nuværende lokaler i City Vest i Gellerup ved Århus og ind i nye lokaler i Økumenisk Center.

Huslejen var blevet for dyr, siger leder Peter Fischer-Nielsen

KIVIK står for Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom. KIVIK håber med flytningen at få endnu tættere relationer til de øvrige århusianske kirkelige miljøer.
Økumenisk Center ligger på Kløvermarksvej, tæt ved både Det Teologiske Fakultet, Menighedsfakultetet og Dialogcentret.
Samtidig vil KIVIK fortsat lægge en stor del af aktiviteterne i Gellerup og bestræbe sig på at bevare det gode samarbejde med Gellerup Kirke.
nh