På jagt efter Gud og dinosaurer

Den amerikanske DaRosa-familie tager kristne med på ekspedition tilbage i tiden. Målet er at finde spor efter en skabende Gud.Mangler du inspiration til en spændende sommerferie? Hvad med at tage på arkæologisk ekspedition med familien DaRosa fra USA. En familie, for hvem arkæologi er lig med at finde den skabende Gud.

Familien DaRosa ved afsløringen af deres største arkæologiske fund – allosaurus-kraniet Ebenezer, i november 2005

Det er en helt almindelig dag i 2001. Familien DaRosa er på en af deres mange arkæologiske ekspeditioner, hvor de graver efter fossiler og andre oldtidslevn, da det pludselig sker.
I en udgravning på en ødemark i Colorado finder Mark DaRosa en knogle, der viser sig at være en ryghvirvel på en dinosaurus.
Efter yderligere udgravninger finder de det, som er deres hidtil største fund – kraniet af en Allosaurus. Men for den arkæologi-interesserede familie hersker der midt i begejstringen ikke tvivl om, hvorfor de har fået lov til at udgrave skelettet.
– Alt, vi har fundet, understøtter, at Guds Ord er sandt, siger Peter DaRosa.

Intet taler for Darwin

DaRosa forklarer, hvordan familien har fundet mange oldtidslevn, som understøtter Bibelens skabelsesberetning. Samtidig er han ikke stødt på noget, der taler for Darwins teorier.
– Når vi går ud og graver fossiler op, kan vi ikke finde forskellige lag med forskellige dyr, som skulle understøtte evolutionsteorien, forklarer DaRosa, – men vi kan faktisk se, at dyrene bliver ved med at have den samme form.

Lader andre grave

Familien DaRosa holder ikke deres begejstring for deres udgravninger for sig selv. Siden 2001 har de arrangeret ture, hvor de indvier andre familier i glæden ved at grave efter fossiler.
Men Creation Expeditions, som de kalder sig, er mere end et Indiana Jones-eventyr.
– Vi giver dem mulighed for selv at arbejde med deres hænder i udgravningerne, fortæller Peter DaRosa.
– Målet er at give dem et grundlæggende kendskab til skabelses-videnskaben. Samtidig kan de med egne øjne se beviser på livet før syndfloden.

Søger i floder

CreationExpeditions har flere steder i USA, hvor man tager begynder-arkæologer med. Et af dem er Peace River i Florida, hvor Mark og Peter DaRosa fandt resterne af en mammut.
Her består en af aktiviterne i, at deltagerne får lov til at grave i bunden af floden, hvor chancen for at finde fossiler og andre effekter i mudderet er stor.
Og DaRosa lover, at mødet med Guds skaberværk vil være en familietur værd:
– At dele det med din familie er større end en tur i Disneyland, står der på familien DaRosas hjemmeside www.creationexpeditions.com.

Giver Gud æren

I november 2005 rundede DaRosa-familien endnu et højdepunkt. Allosaurus-kraniet Ebenezer, som blev fundet i 2001, var nu restaureret og klar til at blive offentligt afsløret.
Der var gået mange timer, og mange havde været med i arbejdet, men den arkæologi-interesserede familie undlod ikke at benytte anledningen til at give Gud æren.
– For det første understreger dette Allosaurus-kranium den sandhed, vi finder i 1. Mosebog, siger DaRosa-familiien i den pressemeddelelse, der blev udsendt ved indvielsen.
– For det andet vidner det om Guds trofashed mod sit folk.
Med afsløringen af kraniet, håber Creation Expeditions desuden at kunne samle midler til at bygge et dinosaurus-museum.
– Det er vores vision at fortsætte med at bruge dino-saurerne til at fortælle om Gud til alle dem, Han sender på vores vej, slutter familien DaRosa.