Apostolsk Kirke går fra landskirke til kirkenetværk

Efter en forandringsproces på knapt to år er menighederne i Apostolsk Kirke klar til at indføre en ny struktur med et strejf af demokrati.Fokus på lokalmenighederne, valgfrit fælleseje og et strejf af demokrati. Det er nogle af nyskabelserne i den nye struktur for Apostolsk Kirke, som ventes vedtaget på lørdag i Vejle.

– Vi vil gerne sætte de lokale menigheder i centrum, siger Jacob Viftrup, der er teamleder for det nye implementeringsteam, der skal lede Apostolsk Kirke gennem sit første år som netværk.

Den 24. maj vil komme til at stå som en mærkedag i Apostolsk Kirke i Danmarks historie. På lørdag mødes kirkesamfundets menigheder nemlig til det første såkaldte ”Nationalråd”, og her ventes de at tiltræde en helt ny struktur.
– Det er en reform, som rent mentalt har stået på i flere år, men som vi nu har fået sat ord på, siger Jacob Viftrup, der er præst i Valby Frikirke, en af Apostolsk Kirkes menigheder.

Problemer blev afsløret

Jacob Viftrup fortæller, hvordan forandringsprocessen blev skudt igang af et profetisk budskab under en præstesamling i september 2006.
– Det profetiske ord pegede på den resignation, vælgen hinanden fra og mistillid, der var opstået i fællesskabet. Alle vidste det, men nu blev der sat ord på, fortæller Jacob Viftrup.
– Vi følte os i første omgang udfordret på vores relationer. Om vi havde tillid til hinanden. Om vi kunne omvende os fra at vælge hinanden fra, når vi nu skulle begynde at vælge hinanden til. Men vi havde også hele vores historie, som spøgte i baggrunden. For hvis vi skulle vælge hinanden til, hvad var det så for en struktur og ledelsesstil, vi skulle vælge til?

Fokuserer lokalt

I sommers kulminerede den første del af processen, hvor man i Apostolsk Kirke havde valgt at sætte fokus på relationsproblemer. Spørgsmålet om en ny struktur har sideløbende været under behandling på præstesamlinger og i en særlig procesgruppe med medlemmer fra den tidligere ledelse samt yngre præster. Det har været til høring i de enkelte menigheder, og nu er det endelige tiltrædelsesdokument klar til at blive lagt frem.
– Vi kalder det nu et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester, fortæller præsten, der det kommende år skal lede et implementeringsteam, som skal stå for at føre ændringerne ud i livet.
– Oprindelig var landskirken det vigtige, og alt blev fordelt centralt. Men da menighederne de senere år er blevet mere selvstændige, vil vi også gerne sætte de lokale menigheder i centrum i måden, vi strukturerer fællesskabet på.
En konsekvens vil være, at menigheder skal kunne vælge fællesejet fra, men ellers definerer det nye tiltrædelsesdokument en række områder, hvor man som menighed er nødt til at være enig i for at kunne kalde sig en apostolsk kirke. Ifølge Jacob Viftrup handler det blandt andet om vigtigheden af, at man som præst og leder står til regnskab over for nogen.

Vælger lederen

I den nye omformulerede struktur består ledelsen af to teams, et tjenesteteam og et serviceteam, der henholdsvis skal tage vare på det tjenestemæssige og det administrative.
Som noget nyt skal lederne af de to teams vælges på det årlige nationalråd, et repræsentantskab bestående af ledergrupperne fra medlemsmenighederne.
Jacob Viftrup kan godt forstå dem, der kan være skeptiske over for den demokratiske udvikling.
– Vi bevæger os på det punkt i retning af noget, vi måske førhen ville have forsvoret. Men vi tilpasser os en måde at træffe beslutninger på, som er tilpasset år 2008.
– Umiddelbart ser jeg det som en styrke. Og jeg har lyst til at prøve det af og se, hvordan det spænder af, siger Jacob Viftrup.

Vil samarbejde

Den nye teamleder glæder sig til at se en kirke med et fornyet indre fællesskab komme ud på den anden side af processen.
– Men jeg håber også, at det vil vise os, at Apostolsk Kirke blot en del af et større fællesskab af kristne, som Gud er ved at samle her i landet.
– Vi havde brug for at komme igennem det her, men ikke for at genopfinde en ny lukket identitet, siger Jacob Viftrup.