Kunsten at være: Alene med Gud

Hvor forskellige vi end er, vil vi alle sammen gerne leve det rigest mulige menneskeliv. Men rigest er det menneskeliv, der bedst forstår den kunst: At være alene med Gud.

Carl Skovgaard-Petersen:
Præst og teolog
1866-1955

Det var kraften og rigdommen i Jesu liv. Han var alene med Gud, ikke blot når han lå derude på bjergene i de stille nattetimer, men også når han vandrede midt i folkeskaren. Altid hvilede hans sjæl i Gud; altid var der lønkammer­stilhed i hans hjertes inderste verden. Derfor kunde han ikke blot sige, at han var steget ned fra himlen, men han kunde tilføje det langt større: At han endogså her i verden var i Himlen. »Ingen er faret op til Himlen, uden ham som for ned fra Himlen, Menneskesønnen, som er i Himlen«. Hele Jesu jordiske liv var som et liv »i Himlen«, fordi han altid var – alene med Gud.

Det var kraften og rigdommen i Jesu liv; og det har været kraften og rigdommen i alle deres liv, som har udrettet noget til ære for Gud og til velsignelse for mennesker. Et menneskeliv er kort; men det er muligt i dette korte liv at udrette noget for evigheden; det er menneskelivets storhed. Og om det lykkes, beror i meget ringere grad end mennesker i reglen tænker sig, på gaver og evner, og i langt højere grad på kunsten: at være alene med Gud.

Og netop for tiden er der så meget, der maner os til at dyrke denne kunst noget mere. Nutids­livet er spredende. Vi skal være både her og der; der stilles de tusinde krav. De midtpunktflyende kræfter i hverdagslivet er stærkere, meget stærkere end de midtpunktsøgende. Derved sprænges vor personligheds enhed. Vi bliver mosaikmennesker. Vort liv bliver udparcelleret i stumper og stykker. Vi trænger til sjælesamling; – men at være alene med Gud er sjælesamling i højeste forstand.

Carl Skovgaard-Petersen (1866-1955) var forstander for Dansk Bibelskole, nu Religionspædagogisk Center, leder af Kolonien Filadelfia og domprovst i Roskilde. I en årrække var han formand for Det Danske Bibelselskab og medvirkede selv ved oversættelse af Bibelen. Med sit konservative bibelsyn virkede Carl Skovgaard-Petersen som bibelfortolker og forkynder i hele Danmark. Carl Skovgaard-Petersen havde et omfattende forfatterskab med opbyggelige kristne bøger og om kirkelig kunst. Artiklen her er fra hæftet Alene med Gud, udgivet af O. Lohse, 1934.