Troens Europa

Vagn Olsen er gået på jagt efter den kristne arv i Europa i programrækken ’Troens Europa’.

Vagn Olsen er på jagt efter troens arv i Europa

Vagn Olsen møder mennesker, der fortæller om deres tro, i så forskellige lande som bl.a. Grækenland, Italien, Rusland, Polen, Tyskland og Sverige.
Når man spørger europæerne, om de tror på Gud, så svarer langt de fleste ”ja”. Alligevel har kirken stort set overalt på kontinentet problemer: Færre og færre går til gudstjeneste, flere og flere melder sig ud, færre og færre vil være præst, flere og flere kirker står tomme eller sælges.
Til yderpunkterne i de otte programmer er på den ene side den tomme kirke, der nu skal sælges til højestbydende, på den anden side en friluftsmesse med 180.000 deltagere. På denne måde giver ”Troens Europa” mange brikker til en mosaik om den kristne arv i Europa anno 2006.
DR2 søndag d. 26/3
kl. 20.00.