Debat

Troen kommer af det, der høres – og vises!
Men det er ikke let, når det ikke er tilladt personalet i sundhedssektoren at bede en bøn og tale om Jesus. Når en kristen friskole som Samuels-skolen nu i 3 år har været sat under skærpet tilsyn af undervisningsministeriet. Skolens „ forseelse“ består i, at den ønsker at undervise efter kristne værdier. Med andre ord er en af den danske nations søjler , kristendommen , ikke en værdi, vi ønsker at bygge morgendagens Danmark på.
Det leder mig frem til flg. påstand :“ En nation der ikke forstår at bevare og undervise om landets kristne værdier og tro, glemmer sin identitet og ender med at stå uden værdier og tro på noget“. Citat slut.
Bliver det et godt land, morgendagens Danmark, uden denne søjle???
Lars Kinner
Tangsøgade 14
7650 Bøvlingbjerg

Gråt i gråt eller Sort og hvidt?
Det var for mig at se en trist anmeldelse af Ramon Bennetts bog Det store bedrag i Udfordringen 11/2006. Man får et stærkt indtryk af en forudfattet og humanistisk tilgang hos anmelderen, der oven i købet rent ud erklærer, at han ”har svært ved at tro forfatteren”.
Jeg har læst bogen grundigt, og dens informationer har jeg fået bekræftet ved læsning af flere andre forfattere, ved historiens vidnesbyrd og ved begivenhedernes gang for øjnene af os. Desuden har jeg fundet den helt i pagt med Bibelens udsagn om Ismael og hans efterkommere, jf. særlig 1.Mos.16,7-16, især vers 12. Uden at man tager dette til sig, kan man ikke begribe arabisk/muslimsk tankegang og handling. Har anmelderen ikke tilegnet sig dét, har jeg stor forståelse for, at han ”har ret svært ved at tro” Ramon Bennett.
Anmelderen klager over, at af bogens 320 sider udgør de 60 sider noter. Jeg er helt enig i, at det gør bogen tung at kæmpe sig igennem; men læserens udbytte bliver des større.
Jeg har nu mødt forfatteren, hørt ham tale og vidne, talt med ham, og set ham direkte i øjnene. Det har kun styrket tilliden. Jeg vil sige, at enhver kristen, som holder af og interesserer sig for Guds land og ejendomsfolk bør eje og læse den bog.
(Forkortet red.)
Jørgen D. Grønbæk,
Holstebrovej 65,
7800 Skive.

Helligånden: en person
Flemming B. Kristensens kronik om faste i Udfordringen uge 10 var glimrende. Jeg er selv interesseret i faste og har gjort mig følgende tanker: Paulus skriver, at Helligånden er en person. Han trækker vejret, når vi beder (Johannes Poul II sagde, at bønnen er troens åndedrag. Jesus sagde: „Bed altid og bliv ikke trætte af at bede“), han spiser og drikker et måltid under nadveren, han drikker, når vi læser Bibelen (Guds ord er levende vand). Jesu ord til den samaritanske kvinde, han mødte ved brønden, som han bad om vand:“ Hvis du vidste, hvem der beder dig, ville du bede ham, og han ville give dig levende vand“), han sover, når vi våger, men først og fremmest giver vi plads til ham, når vi faster og dermed giver afkald på os selv.
John C. Petersen
Finnegården 14
2770 Kastrup

Hvem skal forstå hvem?
I Åbne Døres blad, marts 2006, bringes en artikel fra Indonesien om tre kristne kvinder, der i 2005 blev dømt til tre års fængsel. Kvinderne blev arresteret 13. maj, efter at muslimske ledere hørte, at muslimske børn deltog i deres søndagsskole.
En af kvinderne skriver bl.a.: „Tusind tak til mine brødre og søstre i Kristus, som står sammen med os og deler vor lidelse. Vi er bare helt almindelige kvinder, husmødre med børn, som venter på os derhjemme. Jeg priser vor vidunderlige Gud for den styrke, han giver os til at komme videre…“
Tre års fængsel til kvinder, der selv har børn, blot fordi de venligt lader muslimske børn deltage i deres søndagsskole! Og så tales der om, at vi skal forstå islam… Hvem skal forstå hvem?
(Forkortet red.)
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C