Danske missionsselskaber lever af genbrugsbutikker

Tidligere levede de danske missionsselskaber næsten udelukkende af personlige gaver. Nu må selskaberne i højere grad selv tjene pengeneDe danske missionsselska-bers indsats i den tredje verden finansieres i større og større omfang af overskuddet fra genbrugsbutikker i Danmark.

Sudan Genbrug i Korsør er én af Sudanmissionens i alt 75 genbrugsbutikker. 1. marts kunne butikken fejre 10 års jubilæum

To af de største folkekirkelige missionsselskaber, Danmission og Sudanmissionen, har netop offentliggjort deres regnskaber for 2005, og begge regnskaber viser, at selskabernes genbrugsbutikker bidrager med en stadig større del af indtægterne.
Sudanmission har 75 gen-brugsbutikker fordelt over hele landet, og sidste år bidrog de med syv millioner kroner, svarende til cirka 45 procent af de samlede indtægter. Overskuddet fra genbrugsbutikkerne er næsten halvanden million kroner større end i 2004, og der er flere genbrugsbutikker på vej, oplyser Sudanmissionen. De 75 genbrugsbutikker beskæftiger over 2200 frivillige medarbejdere.

Et markant skifte

Også hos Danmission leverer selskabets genbrugsbutikker en større del af de samlede indtægter end tidligere. I sommeren 2005 åbnede Danmission Nordeuropas største genbrugsbutik i Odense, og selskabets i alt 82 genbrugsbutikker gav sidste år et overskud på cirka 12,3 millioner kroner. Det svarer til næsten 40 procent af Danmissions samlede indtægter, der også inkluderer over 11 millioner støttekroner fra Danida.
– Hvor missionsarbejdet tidligere blev drevet for personlige gaver, må vi nu i langt højere grad selv tjene pengene. Det er et markant skifte, men hovedsagen er, at vi stadig får penge til arbejdet, siger generalsekretær i Danmission, Mogens Kjær.
– Til gengæld gør vi en stor indsats for at holde de frivillige medarbejdere i genbrugsbutikkerne orienteret om Danmissions arbejde, så de ved, hvilket arbejde de er en del af.

En god forretning

Traditionelt har missionsselskabernes bagland været lokale grupper, som mødtes for at læse nyt fra missionsmarken og skrive breve til missionærer rundt om i verden. Den slags grupper findes stadig, men tallet er jævnt faldende, erkender Mogens Kjær.
Han mener ikke, at engagementet i genbrugsbutikkerne kan erstatte de gamle missionskredse, og derfor arbejder Danmission hele tiden for at skabe nye netværk, der kan samle folk til arbejdet.
Både Danmission og Sudanmissionen har de senere år udvidet antallet af genbrugsbutikker markant, for genbrug er blevet en god forretning.
Ifølge dansk lovgivning er genbrugsbutikker desuden fritaget for at betale moms, hvis overskuddet går til velgørende formål, hvis personalet arbejder gratis, og hvis varerne er brugte og foræres til butikken uden beregning.
Også Kirkens Korshær driver genbrugsforretninger. Deres 200 butikker omsætter årligt for mere end 29 millioner kr.