Mange nydanskere går i danske frikirker

27 pct af dem, der kommer til frikirkens gudstjenester, er nydanskereKIT, Kirkernes Integrations Tjeneste, er blevet høringspartner i integrations- og udlændingepolitik, fremgik det på organisationens årsmøde i Roskilde Baptistkirke lørdag den 25. marts.

KITs formand, pastor Jonas Kouassi-zessia (t.v.) taler

KIT er i gang med sit 3. år, men har allerede placeret sig så stærkt på integrationsområdet, at man bliver taget alvorligt på Christiansborg og blandt de store medier, som ofte ringer til netop KIT, når man skal have besvaret spørgsmål omkring nydanskere.
KIT er frikirkernes fælles organisation i arbejde med nydanskere, og ser det som sin fornemste opgave at inspirere frikirkerne til arbejde med og blandt nydanskere.
Mange frikirkemenigheder har i dag mange nydanske medlemmer. 27 pct af dem, der kommer i frikirkerne på en given søndag, er nydanskere. Og de præger livet i menighederne.
Massoud Fouroozandeh og hans Church of Love er blot en af de mange immigrantkirker, der er vokset frem i Danmark, og som er med til at inspirere dansk frikirkeliv.

Med i Dansk Flygtningehjælp

KIT er i det forløbne år blevet medlem af Dansk Flygt-ningehjælp, og en række danske frikirker var med til at præge Dansk Flygtninge-hjælps seneste landsindsam- ling.
KITs integrationssekretær, Elisabeth Krarup de Medeiros, er blevet medlem af Dansk Flygtningehjælps integrationsudvalg.

Vil uddanne
AIDS-konsulenter

KIT er blevet kontaktet af TICC, et projekt støttet af Sundhedsstyrelsen vedrørende HIV/AIDS forebyggelse, og skal være en indgang til de afrikanske kirker i Danmark.
Statistik viser, at HIV/AIDS er mere udbredt blandt nydanskere af afrikansk herkomst end andre grupper af nydanskere, og derfor ønsker man at uddanne afrikanske HIV-konsulenter til at virke i Danmark. De afrikanske præster er nøglepersoner ind i dette projekt.