Kirkens udfordringer i en opkommende kultur

Jason Clark var hovedtaler på SALTs konference i København, hvor 80 kirkeledere og
teologistuderende fra en lang række forskellige kirkesamfund var samlet SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi) i København holdt i uge 10 en konference med overskriften ’Evangelisation og åndelig dannelse i den frembrydende kultur’.

Jason Clark, der er teolog fra London School of Theology, var hovedtaler på SALTs nyligt afholdte konference i København

Konferencen var besøgt af ca. 80 kirkeledere og teologistuderende fra en lang række forskellige kirkesamfund i Danmark, Sverige og Norge.
SALT havde sendt bud efter hovedtaleren Jason Clark, der ikke blot selv arbejder med evagelisation og spiritualitet i London, men også er på forkant, når det gælder den forskning, der knytter sig hertil.

Kirken skal udvikle sig

Konferencens deltagere blev inspireret af Jason Clarks indsigter omkring de ‘kommende’ kulturer og de arbejdsformer, som kirken behøver at udvikle for at evangeliet får krop og form i nye omgivelser.
Da jeg spurgte Jason Clark, hvad han mener, var hans vigtigste budskab, svarede han:
– Kirken skal ikke bare være kirke for sig selv, altså for folk i kirken. Vil vi som kirke være evangeliserende og være med til at ’gøre’ disciple, så er udfordringen til os, både kirkeledere og kirkegængere, ikke kun at se på egne behov, f. eks. hvad vi kan lide. Det budskab vi har, er meget større end os selv.
Han understregede:
– Det er enormt vigtigt, at vi som kirke begynder at tage vores omkringliggende kultur seriøs, ikke bare for vores egen skyld, men også for selve kulturen.

Ydmyghed

– Noget af det vigtigste jeg tager med mig fra disse konferencedage, er en ydmyghed overfor det, at Gud er på spil i kulturen. Det siger deltager Johannes Thomsen, SALT-studerende og en del af Københavnerkirken, der er en Willow Creek inspireret Luthersk Mission-frimenighed, og fortsætter:
– Jeg har fået nyt mod på at være i sammenspil med mennesker i kulturen.
Jason Clarks undervisning handlede bl.a. om, at Gud faktisk er på spil i vores kultur, at han er en del af menneskers historier, og at vi som kirke og som kristne enkeltpersoner må lære at hjælpe mennesker med at finde Gud, der hvor han er i deres historier.

Hvordan skal vi forholde os til verden

80 kirkeledere og teologistuderende fra Danmark, Sverige og Norge var samlet til SALTs konference i København

En anden deltager, Peter Götz, som er præst i Strandvejskirken, der er en del af Det danske Missionsforbund mener:
– En af de vigtigste ting fra konference var udfordringen til at kigge på den tid og den kultur, vi lever i. Konferencen var profetisk i den forstand, at den stillede skarpt på, hvordan den verden der er omkring os, ser ud, og hvordan vi kan forholde os til den.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Landskabet omkring os

– På SALT følger vi såvel nordiske som internationale strømninger, når det handler om den kirke, der tager form i en række vesterlandske kulturer i den nærmeste fremtid – også i vores egen. Det er vigtigt at kende de landskaber, hvori kirkerne skal arbejde, hvis morgendagens mission og diakoni skal lykkes, udtaler Bent Hylleberg, der er studieleder på SALT.

Kirke, mission og kultur

Jason Clark, 37, er uddannet teolog fra London School of Theology. Han og hans kone, Bev, plantede i 1997 en Vinyard kirke, der konstant forsøger at være kirke i kulturen. Ud over at være præst der, er Jason Clark en eftertragtet taler og seminar forelæser. Hans primære kompetence er i den forbindelse emner som kirke, mission og kultur. Jason Clark har netop færdiggjort og afleveret hvad der svarer til en professionsdoktorafhandling om postmoderne teologi og lederskab.
Udover Jason Clark, underviste Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik, samt en række af SALTs egne lærere.
SALT er en menighedsbaseret teologisk lederuddannelse, der har mission og kirke som sit vigtigste omdrejningspunkt. Udover konferencens faglige og åndelige indhold var det SALT’s intention, at deres studerende skulle møde hinanden på nordisk basis. SALT er et skandinavisk uddannelsesmiljø med campuser i Oslo, Malmø, Stockholm, Ørebro og København.