Frikirken rækker ud til samfundet

Ny kirkebygning i Humlebæk er et aktivitetscenter midt i lokalsamfundetBymidten i Humlebæk har skiftet profil. På Ny Strandvej er bygget et kompleks af to ottekantede pavilloner, som ramme om en række aktiviteter for børn, unge, voksne og seniorer samt en frikirke.

Den nye Strandvejskirke har faciliteter for alle aldre

Det er Missionsforbundets menighed i Espergærde, der er flyttet til Humlebæk, fordi pladsen i den gamle kirke blev for trang. Nu er den nye kirke indviet og taget i brug som Strandvejskirken i Humlebæk.
Med legerum for de små, faciliteter for unge og cafémiljø for de voksne, danner det nye bygningskompleks til 10 mill. kr. ramme om en mængde forskellige initiativer.
Dertil kommer en større kirkesal, som også kan bruges som et glimrende koncertsted. Musikalske arrangementer er et af særprægene ved de aktive mennesker bag det nye aktivitetscenter.

På familiens præmisser

En del af menighedens ideologi er, at vi skal passe på livet – og på hinanden. Det gode liv har brug for tid og rum for at kunne udfolde sig.
Forældre og børn skal kunne være sammen i fælles oplevelser. Unge og gamle skal have mulighed for at holde dialogen ved lige. Derfor er der mange arrangementer i det nye aktivitetshus, der på den ene side er rettet mod forskellige aldersgrupper, men som samtidig samler familien og samler generationerne.
Når de voksne sætter sig og får en kop kaffe, er der indvendige og udvendige legemuligheder for børn. Når teenagere mødes til snak eller musikalske aftner, er der ledere, de kan dele liv med.
Når de voksne går til gudstjeneste, har den en form og et musikalsk udtryk, der er OK for de unge. Når seniorerne mødes er det med indlæg og udfordringer fra både unge og ældre.

Musikskole i kirken

Huset har mange spændende muligheder og i menigheden er man åben for, at lokalsamfundet også bliver brugere af huset. Foreningslivet og andre kan leje sig ind og bruge det. Det kan være mødregrupper, kunstudstilling, foredrag, musikalske arrangementer, virksomhedskurser og andet.
Menigheden er selv godt på vej til at starte en musikskole for Humlebæk. Byen er uden musikskole og menigheden har lærerkræfterne, hvoraf mange allerede underviser i sang og musik. Det forventes, at den nye musikskole starter januar 2007.

Et multihus med
åndeligt liv

Strandvejskirkens præst Peter Götz taler ved indvielsen af den nye kirkebygning

Peter Götz, der også er missionsforstander i Missionsforbundet, er menighedens præst ansat på halv tid. I forbindelse med byggeriet af den nye kirke, har menigheden også ansat Jette Jessen, som menighedskoordinator på halv tid. Jette Jessen skal være koordinator og inspirator for menighedens mange frivillige medarbejdere og stå for meget af det praktiske, mens præsten tager sig af det ideologiske og teologiske.
Peter Götz siger til Udfordringen:
– Vi ønsker at være et multihus med relevante frikirketilbud og et sted med kulturelle og sociale aktiviteter for alle aldre. De mange tilbud sammen med vores musikskoleinitiativ skal ses som evangelisation i det lange seje træk.
– Vi definerer os som et kristent fællesskab for mennesker på vej og er mindre optaget af, hvor folk er i forhold til Vorherres kridtstreg, er mere optaget af, at man har ansigtet rettet mod Kristus og er på vej.
– Det giver plads til mennesker, som endnu ikke tør definere sig som Guds børn. Det er en tydelig skoling af menigheden til ikke at kunne måle og veje hinanden på troen.
– Det har en konsekvens i kommunikationsformen. Gudstjenesten er et mødested for mennesker, der er på vej og kræver respekt for anderledes tænkende og troende.


Artiklen fortsætter efter annoncen: