50 år

Direktør, cand.teol. Keld Kobborg Andersen fylder 28.6. 50 år. Han har tidl. været generalsekr. i Bibellæserringen, Ethiopermissionen og Blå Kors, og drivre nu Kobborg Konsult.