Debat

Vi savner
Henriette Kjær

Det Konservative Folkepartis bagland må have en mærkelig smag i munden for tiden. De grundlæggende konservative værdier er for alvor under pres, så længe Bendt Betjent er nødt til at spørge sin K9 politihund i Dansk Folkeparti om lov til at udtale konservativ politik og ikke mindst menneskesyn.
Når jeg af og til bliver i tvivl, om De Konservative står til at redde – om de formår at stå fast uden at miste anstændigheden i dette uhellige samarbejde, så kommer jeg i tanke om Henriette Kjær. Hende savner vi virkelig. Se, det var en minister med hjerte såvel som forstand! Og nu ser vi så, at vi stadig skal regne med hendes politiske liv. Hun undsiger da heldigvis den umenneskelige måde, folk på asylcentrene lever på. Det er politikernes ansvar, og det kan ikke tørres af på forældrene, som helt sikkert gør det, de finder er bedst for deres børn. Alene det er jo tankevækkende, for hvad kan være værre end de forhold, de lever under her i Danmark?
Henriette Kjær, hvis du en dag ikke magter at kæmpe imod hos De Konservative, så står vi for alvor med et problem. Venstre er tilsyneladende tabt for enhver tilbagevenden til menneskeligheden, men der er håb for De Konservative. Det håb er primært personificeret i dig. Lad os ikke miste det håb!
Per Holbo Rasmussen
Politisk Næstformand for KD
i Vejle Amt, Hovedgaden 42
8763 Rask Mølle

Befrugtning af lesbiske
Folketinget vedtog den 2. juni 2006 at tillade befrugtning af lesbiske par med støtte fra partierne: Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Venstre.
Samtidig vedtog Folketinget, at det skal ske på statens regning. Og uden Venstres stemmer for loven var den ikke blevet vedtaget.
Det var en trist og sort dag for Danmark både menneskeligt, kulturelt og åndeligt. Næste skridt bliver, at to mænd får ret til et barn via en rugemor.
Med denne lov har Folketinget overtrådt ethvert menneskes ret til at have både en far og en mor. Loven strider mod naturloven, som Skaberen har lagt ind i naturen. Loven strider imod alle åndelige værdier.
(Forkortet, red.)
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV

Dannebrog – verdens ældste ”ambassadør”
Du har altid været en god og trofast ”ambassadør” for mit land, på godt og ondt.
Ude i den store verden har du altid haft et godt navn, alle vidste at du repræsenterede et lille land højt mod nord, med stor velstand og stor villighed til at hjælpe.
Men som du nok ved, kære gamle ven, så varer intet som bekendt evigt, selvom 787 år nok kan siges at være en halv evighed. Men jeg vil sige det ærligt, på det sidste er du begyndt at falde lidt af på den. Det ser ud til, at du har glemt din største og vigtigste opgave, nemlig at formidle håbet ved det kors, du er bygget op om.
Du har måske helt glemt, på hvilken historisk baggrund du blev mit lands nationalsymbol nr. 1? Og hvordan var det lige, du reagerede her først på året, da du blev trampet på, brændt af og pisset på?
Stak du ikke lige lovligt hurtigt halen imellem benene? (Du havde da travlt med at komme ned fra flagstangen i Mellemøsten.)
Så, gamle ven, hvorfor i alverden tror du, at vores politikere skulle være interesseret i lave en lov, der beskytter dig imod at blive trampet på, brændt af eller pisset på?!
Så virkeligheden for dig er, upåagtet 787 år, at du stadigvæk er FREDLØS!
Lars Kinner
Tangsøgade 14
7650 Bøvlingbjerg

Sandhedens time i Folkekirken
Over 100 folkekirkepræster forkynder nu klart, at islam og kristendom er religiøse rivaler, som ikke har samme Gud.
Naturligvis ikke! Allah påstår at være sønneløs og at ville straffe dem, som siger, han har en søn. Vi kristne ved derimod, at vor Gud er Kristi Far.
En dansk biskop afskaffede 17.02.05 i Flensborg Avis de kristusbekræftede 10 Bud og erstattede dem med næstekærlighedsbudet alene. Altså væk med 1. bud : ”Du må ikke have andre Guder end mig”.
Hvordan kan man være kristen og samtidig støtte Kristi argeste modstander? Koranen skriver jo, at enhver, som bekender sig til Jesus Kristus, skal være forbandet i helvedes ild.
Nu begynder visse biskopper at lave kristendommen om. Biskopperne vil sågar lave om på Folkekirkens bekendelsesgrundlag, fordi den klart tager afstand fra islam. Dele af Folkeirken har katastrofalt forkastet Kristi lære om efterfølgelse. Bak derfor op om præsterne i Islamkritisk Netværk!
Anders Bruun Laursen
Toftevej 3
4140 Borup