Hvad ville Jesus have gjort …?

For nogle år siden gik mange unge mennesker rundt med armbånd og lignende, hvor der stod ”What Would Jesus Do”. Det skulle få bæreren til jævnligt at tænke over, hvad Jesus mon ville have gjort i de mange forskellige situationer, vi befinder os i, i løbet af en dag. Max Lucado er ude i samme ærinde i denne bog.Han skriver i indledningen til Jesus i dit hjerte, at Gud har en plan for den enkelte:
”Selv om Gud elsker dig præcis, som du er, vil han ikke lade det blive ved at være sådan. Han vil have, at du skal være ligesom Jesus.”
Max Lucado udfolder i denne bog, hvordan eksempler fra Jesu eget liv og andre bibeltekster kan blive til konkret forandring i hverdagen, hvis man vil og tør handle på det.
Bogen består af en række kapitler med temaer som: Et hjerte som hans, Et tilgivende hjerte, Et medfølende hjerte, Et hjerte der glæder sig, Et udholdende hjerte. På den måde kommer han rundt om problematikken ved at bruge mange forskellige indfaldsvinkler.
Jeg vil trække et eksempel frem fra et af de kapitler, som siger mig mest, nemlig kapitel 3: At elske de mennesker du hænger på – et tilgivende hjerte.
I de nære relationer er der tre måder at klare konflikterne på: Vi kan flygte, slås eller tilgive. Jesus hang selv på sine disciple i tre år. Selvom han skærtorsdag aften vidste, hvordan de alle ville svigte ham, vasker han deres fødder. Lucado skriver:
”Han ved, hvad disse mænd snart vil gøre. Næste morgen vil de begrave hovedet i hænderne af skam og se ned på deres fødder i selvforagt. Og når de gør det, vil han have, at de skal huske, hvordan han knælede ned foran dem og vaskede deres fødder. Han vil have dem til at indse, at de fødder stadig er rene. ’Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det.’ (Joh 13,7)”
Og senere:
”Som oftest sker der det, at hvis den, der har ret, frivilligt går med til at vaske fødder på den, der har uret, kommer begge parter ned på knæ.”
Lucado er som altid bedst, når han er tættest på kernen – Jesu eget liv – og knap så overbevisende i hverdagseksemplerne. Han får det til at virke ligetil og uden problemer bare at vælge at gøre ligesom Jesus. Det er muligvis et forsøg på en forenkling, der skyldes, at målgruppen er unge mennesker. Det signalerer i hvert fald både layout og de mange eksempler fra unge menneskers liv, som bruges i bogen. Men i forsøget på at gøre helliggørelse lettere at forstå ved at bruge enkle hverdagssituationer, synes jeg eksemplerne kommer til at virke – netop – for enkle, for utroværdige.
Med andre ord: Jesus i dit hjerte er efter min mening ikke helt på omgangshøjde med de øvrige af Max Lucados bøger, men er bestemt værd at læse. Den tager de bibelvers alvorligt, som klart udtrykker, at det er Guds vilje, at vi formes efter hans billede. En af pointerne er da også den klassiske, at når vi søger Guds nærvær gennem hans ord og bøn, så vil der ske noget.
Max Lucado er aldrig uvæsentlig, men denne bog er ikke blandt de allerbedste.

Max Lucado:
Jesus i dit hjerte
192 sider • 199,95 kr.
Lohse