Mange besøger JesusNet

Ca. 55.000 besøger nu hver måned JesusNet.dk – en hjemmeside, hvor man har lov at spørge og diskutere om troen.Jesusnet.dk er blevet en meget besøgt hjemmeside. 55.000 besøgende er der hver måned.

Asbjørn Asmussen
er bestyrer af ”Danmarks største elektroniske missionshus”.

Det er selvfølgelig mange af de samme, der kommer igen, men det er alligevel et meget højt besøgstal for en kristen hjemmeside.
– JesusNet er heller ikke tænkt som et samlingsted for kristne, men for alle andre, pointerer netmisionær Asbjørn Asmussen.
– Og der er hver dag nogle få af de mange besøgende, der ønsker åndelig vejledning og rådgivning.
Tre ’netmissionærer’ er tilknyttet sammen med 25 frivillige, som bl.a. svarer på spørgsmål indenfor deres særlige områder.
Man kan også få regulær psykologisk/åndelig rådgivning via e-mail. Det er foreningen Agape, som her træder til.
– Hvem bruger siden?
– Det er alle mulige fra ca. 11 år og opefter. De fleste er unge, men vi har også nogle ældre besøgende, fortæller Asbjørn Asmussen, som er leder af siden. De to ansatte kolleger er journalist Benna Hørlück og teol. stud. Peter Dahl.
– Vi ved jo ikke så meget om de mennesker, vi møder på nettet. Vi kommer ofte meget tæt på dem gennem det, de skriver, men ved måske ikke hvad de hedder – og pludselig er de igen væk…
På internettet gælder andre regler end i samfundet.
Internettet er ”et sted, som ikke findes”. Der er ingen krop. Og vi ser heller ikke kroppen på de mennesker, vi skriver sammen med, vi kender dem kun fra deres ord.
– Det har både fordele og ulemper. Men det betyder i hvert fald, at mange på den måde kan undersøge, hvad den kristne tro er for noget. De kan vove sig frem med meget personlige spørgsmål, som de måske ikke ville stille, hvis vi stod ansigt til ansigt. Mange ville nok aldrig komme ind i et missionshus, siger Asbjørn Asmussen, der kalder Jesusnet.dk for Danmarks største elektroniske missionshus.
Og det er da også organisationen Indre Mission, der økonomisk sikrer JesusNet. Hjemmesiden består af otte forskellige sektioner:

Hvorfor Jesus?

Her præsenteres det kristne budskab. Dels gennem en række korte artikler og længere studietekster og dels gennem kristendomskurset inTRO og e-bogen ”Hvem er Jesus?”, som brugerne frit kan downloade.

Personlig kontakt

– Under Kontakt kan der stilles spørgsmål, bedes om hjælp og bestilles materialer. Det sker enten via email eller via en brevkasse, hvor man kan vælge at være helt anonym, fortæller Asbjørn.

Hvad siger Bibelen?

Her svarer et svarpanel på alle mulige spørgsmål om, hvad Bibelen siger.
– Skal man følge de 10 bud for at komme i himlen?
– Hvad siger Bibelen om sex?
– Har vi alle en skytshelgen?
– Gør Gud stadig mirakler?
Der ligger allerede ca. 800 svar, som man kan søge i arkivet efter. Og svararkivet vokser med 2-5 svar om ugen.

800 artikler
Desuden findes ca. 800 aktuelle artikler på JesusNet.dk. Alle artikler er holdt i et udadvendt og læsevenligt sprog og forsøger at dække de spørgsmål og temaer som brugerne typisk spørger om. Der føjes hver uge 2-4 artikler til databasen.

Vi tror – også i dag

Men det er ikke teologi og teori det hele. Under ”Vi tror” er der personlige indlæg fra kristne, som fortæller hvad Jesus betyder for dem. Også her kommer nye til hver uge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Café Thomas

Journalist Benna Hørlück er også medarbejder på JesusNet.dk

Tvivlerne kan som disciplen Thomas komme frem med deres spørgsmål og få svar i Café Thomas. Her er et chat-sted. Dvs. et åbent sted, hvor mange brugere samtidigt er koblet på og løbende kan læse hinandens korte bemærkninger om et emne. Og Asbjørn fortæller, at han ofte har på fornemmelsen, at der er flere ikke-troende, end troende.
Man kan også debatere mere dybtgående i debatforum, som modtager 200-400 indlæg hver uge. Her drøftes store og små spørgsmål om tro, Gud, moral, Bibelen osv.
I Café Thomas er der også adgang til et elektronisk andagtsrum og til at deltage i meningsmålinger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Intern information

Der er også en afdeling med mere intern information om baggrunden for JesusNet.dk, nyheder og medarbejdere på JesusNet.dk, reklame-skilte (bannere) til brug på andre hjemmesider osv.

IM-arrangementer

Endelig er der Landet Rundt, en arrangementskalender om udadrettede aktiviteter. Hensigten er, at de besøgende på JesusNet.dk nemt skal kunne finde frem til et lokalt arrangement. Udbuddet er dog begrænset, da IM ikke er så åben for tværkirkeligt samarbejde endnu. Men man satser på udadvendte arrangementer.

Netkirken – et alternativ

Også andre kristne har set udfordringerne i internettet.
Et alternativ til JesusNet.dk er Netkirken.dk, der drives af nogle nordsjællandske kirker. Her er frikirkerne med.
Her er ingen ansatte, så det er mere begrænset hvad de frivillige kan overkomme, og der er da heller ikke så mange besøgende.
Men begge initiativer forsøger at række ud til ikke-troende, søgende og tvivlere, som på denne måde kan få vendt deres tanker om troen med andre – i al anonymitet.