Bibelforvirret? – Alle kan starte her

Hvorfor læse? Filmen udkommer jo alligevel snart.
Når jeg ved en fejl alligevel får åbnet en tilfældig bog, får jeg kriller i maven. Hvilket univers vil møde mig nu? Hvem skal jeg lære at kende?Som barn lærte jeg f.eks. Bibelen at kende som en sjov tegneserie, men senere på kristne teenagelejre fik jeg mit livs chok. Til bibeltimerne fik jeg at vide, at jeg skulle bede til Gud og læse i Bibelen hver eneste dag resten af mit liv.
Da jeg kom hjem og ikke kunne leve op til det, blev jeg ked af det og skjulte min skyld og skam. Bibelen mindede mig om min utilstrækkelighed, og jeg skubbede den langt væk.
Men desværre lukkede jeg i første omgang Bibelen for tidligt. Jeg forstod senere, at der også var kapitler om nåde, hvor det hele ikke drejede sig om præstationer, men om betingelsesløs kærlighed. Og kærlighed gider alle at læse om.
Det kan nemlig blive en tynd kop te kun at opleve Bibelen igennem en prædikant eller salmer. Det er en stor oplevelse at opleve Bibelen fra første række.
Har alle kristne læst hele Bibelen? Næppe. Måske fordi dele af denne murstensbog er uforståelige og støvede. Heldigvis er der hjælp at hente, for alle kan begynde her:
1) Du kan fx starte med at se dele af Bibelen på DVD.
2) Du kan fx også købe Bibelen på CD-ROM, hvor lækre hjælpefunktioner er et klik væk. Du kan i øvrigt også købe Det Nye Testamente som MP3.
3) Find en bibeludgave, som passer til dig. Der findes ungdomsbibler, studenterbibler, konfirmandbibler, bibler på hverdagsdansk, illustrerede bibler etc. med hjælpetekster, som kan forklare passagerne med sort snak.
4) Lav dig en varm kop te, dyk ned under tæppet i sofaen og gå i gang med at læse et par kapitler ad gangen med en gul overstregningstusch i hånden.
5) Gå til bibelstudie og cellegruppe i din kirke. Hvis din kirke ikke har det, så spørg efter det!
Kilder: Det Danske Bibelselskab og Wikipedia

7 hurtige om kristendommen:
1) Den kristne bibel er et slags bibliotek med 66 bøger, som er mellem to og tretusinde år gamle.
For nemheds skyld er bøgerne opdelt i kapitler og vers, men det var de ikke oprindeligt.

2)Bøgerne er delt ind i to hoveddele: Det Gamle Testamente (GT) og Det Nye Testamente (NT).
GT handler generelt om loven, profeterne og skrifterne.
NT handler om Jesus Kristus, hans tidlige tilhængere og den første kristne kirke.

3) Bibelen er kanoniseret (kanon er græsk og kan oversættes til ’rettesnor’), hvilket betyder at Bibelen kun indeholder de bøger, der må og skal høre med til de kristnes hellige skrift.

4) Jesus af Nazareth er Guds søn og menneskets frelser. Kristus betyder ’den salvede’ på græsk.

5) Kristendom er i dag verdens største religion, med omkring 2,1 milliarder tilhængere på verdensplan eller rundt regnet en tredjedel af hele menneskeheden, lidt under dobbelt så meget som den næststørste religion, islam.
Antalsmæssigt er kristendommen den hurtigst voksende religion.

6) I Danmark tilhører hovedparten (84%) af befolkningen Folkekirken, som er en luthersk, protestantisk kirke.
Derudover er der ti statsligt anerkendte trossamfund, og over 50 andre kristne trossamfund.

7) Essentielt i kristendommen er: Bibelen, Jesu død og opstandelse, treenigheden, Jesus som Messias og Guds søn, jomfrufødslen, at Jesus var uden synd og påtog sig menneskehedens synd, og at menneskets frelse og evige liv fås gennem troen på Jesus, hans korsfæstelse, død og opstandelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibelen på DVD:
Bibelske film vil med garanti give dig en spændende introduktion til Bibelens hovedpunkter, således at Bibelen som bog bliver mere spiselig og forståelig at gå i gang med. Her er en række gode film:
· The Bible – In the beginning (tidløs storfilm fra 1957)
· Jesus of Nazareth (storfilm fra 1977)
· Bibelen-serien (bl.a. skabelsen, Moses, Jesus)
· The passion of the Christ (usødet fortælling om Jesus)
· Hold øje med en række bibelske DVD-film, som kommer i butikkerne i løbet af august. Bestil film via www.udfordringen.dk og www.bibelselskabet.dk

Kristne på net:
· Hele Bibelen: www.bibelen.dk
· Grundkursus: www.alphadanmark.dk
· Folkekirken: www.folkekirken.dk
· Staten i kirken: www.kirkeministeriet.dk
· Søgemaskine med kristne hjemmesider: www.giraffen.dk

Børn om Gud:
Det er typisk Gud at være god – Jenny, 6 år.
Gud er en blød mand. Han er næsten gennemsigtig –Kate, 6 år.
Det er Gud der ejer Solen. Han slår den fra om natten for at spare på strømmen – Nicole, 5 år.
Drenge ligner ikke engle. Ikke engang når de smiler – Cornelia, 7 år.
Nogle kastede sten på hans grav. Derfor stod Jesus op og blev jøde. Og så blev der stor opstandelse – Sofie, 9 år.
En discipel er en slags æsel – Rune, 6 år.
Menigheden er dem, der holder med præsten
– Mie, 8 år.


Artiklen fortsætter efter annoncen: