Fra sygdom til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen,
Anne Maries Vej 16,
9000 Aalborg

Brev
– Trænger til et pusterum
Kære Orla Lindskov
Jeg har så svært ved at forstå mig selv og mine tanker. Jeg føler, at jeg slet ikke kender mig selv. Jeg er en kvinde i fyrrerne. Ved min psykologs hjælp føler jeg, at jeg har været igennem hele min fortid, at jeg har fået den bearbejdet. Men alligevel går mine tanker hver dag tilbage til fortidens triste hændelser og til fejl, jeg har begået. Jeg ærgrer mig over mig selv.
Min psykolog siger, at jeg er på vej mod en lysere fremtid nu, da jeg har fået en større forståelse af fortiden. Hun siger også, at jeg skal komme igen, hvis der dukker nye tanker op, der har med fortiden at gøre.
Jeg glæder mig meget til fremtiden, hvor alt bliver godt igen. Som tingene er lige nu, synes jeg ikke, der er noget at råbe hurra for.
Jeg er desuden fysisk syg. Jeg har fået konstateret noget, der sandsynligvis er fibromyalgi. Desuden er der noget i vejen med mit stofskifte. Jeg oplever, at så snart jeg er kommet forbi et problem, så dukker det næste op næsten med det samme.
Det er hårdt. Jeg synes snart, at jeg trænger til et pusterum. Du giver tit nogle gode svar til folk med problemer. Svar, der stiller tingene i en kristen belysning. Jeg kunne godt bruge et sådan svar ind i min situation.
En prøvet kvinde
København

Svar
Vær nærværende i nuet
Kære Prøvede Kvinde.
Jeg vil gerne tage tre steder frem fra Bibelen, som jeg synes har noget at gøre med din situation.
Det første sted er Mattæus-evangeliet kap. 6, vers 34. Der står i den moderne bibeloversættelse: ”Tænk ikke på dagen i morgen, for dagen i morgen tager vare på sig selv.”
Det næste sted i Bibelen finder vi i Lukas-evangeliet kap. 9, vers 62: ”Ingen, som lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.”
Begge disse to steder er udtalt af Jesus. Men jeg tager også noget med af Paulus, nemlig 2. Korintherbrev kap. 6, vers 2: ”Se nu er det den nåderige tid, se, i dag er det frelsens dag.”

Dybtgående forvandling

Hvis vi forstår meningen med disse tre bibelcitater og lever efter dem, så er disse tre bibelcitater faktisk i stand til at fremkalde en dybtgående forvandling af vores liv. Hvordan nu det?
Jo, de tre citater handler om at være nærværende i nuet, om at leve i nuet i stedet for at leve i fortiden eller i fremtiden. Gud er nemlig i nuet. Guds nåde er nu, i dag. Guds frelse, Guds hjælp er også lige nu, i dag. Det er ikke noget, vi skal vente på.
Hvis du er nærværende i nuet, hvor Gud er, så er hjælpen tæt på. Dine lidelser og problemer forsvinder måske ikke mirakuløst. Men du forvandles. Du forløses.

Befrielse fra fortiden

Hos Gud oplever du en mægtige befrielse, nemlig befrielsen fra fortiden. Han har jo kastet alle vores fortids synder og fejl bag sin ryg. Han piner os ikke med vores fortid. Men vi piner ofte os selv.
Den kristne, åndelige lærer fra det 13. århundrede Mester Eckhardt sagde det så smukt på denne måde: – ”Det er fortiden og fremtiden, der forhindrer lyset i at nå os.” – Lyset, han her taler om, er Jesus Kristus.
Hvis du ophober problemer og smerter fra fortiden i dit sind og i din krop, så sker der det, at du fører problemerne og smerten med over i fremtiden i form af ubehag, angst, spænding, stress og frygt. Så skaber du en dårlig fremtid. Og du bliver mere og mere fraværende i nuet.

En kamp at være fri

Skyldfølelse, anger, vrede, beklagelser, tristhed, bitterhed og alle former for mangel på tilgivelse skyldes, at der er for meget fortid i dit liv, og at du er for lidt med i livet lige nu – og nuet er faktisk det eneste, du har.
Det kan være en kamp at være fri for det negative. Men Jesus peger alligevel på en frigjort tilstand. Han giver løfte om frelse, ikke langt ude i fremtiden, men her og nu.
Måske er det svært for dig at forstå, at problemerne og lidelsen fra fortiden er årsag til dine problemer og lidelser lige nu, og endda skaber problemer og lidelser i fremtiden.
Men det er faktisk sådan, at hvis alle dine problemer inklusiv sygdom mirakuløst blev fjernet fra dig i dag af Jesus Kristus, men du ikke blev mere nærværende, mere tilstede i nuet, så ville du snart opdage, at du hurtigt fik nye problemer, nye årsager til lidelse og endda nye sygdomme.
Jeg tror, det er noget i den retning, du oplever lige nu. Fortidens triste ting er som en skygge, der følger dig.

Små åndehuller

Øv dig i at koble dine tanker væk fra fortid og fremtid. Nyd øjeblikket nu. At leve i nuet handler også om at skabe små åndehuller i dagligdagen, hvor du kan være sammen med Gud.
Du behøver ikke at sige en masse eller tænke på noget bestemt. Du kan blot indlede med at sige: ”Kære Gud, nu kommer jeg til dig i Jesu Kristi navn. Tak for, at du nu fylder mig med din glæde og med indre fred.”
Nyd følelsen af, at du lever og har fået livet af Gud som en gave. Hver dag er kostbar. Der er ikke nogen hjælp eller frelse i fortiden, – eller i at leve ude i fremtiden. At være nærværende nu, det er nøglen til frihed.

Lad fortiden ligge

Visse ting i din fortid gik ikke, som de skulle, og som du ønskede det. Den oplevelse har de fleste mennesker med i bagagen.
Men du bruger nu kostbar livsenergi til at gøre modstand mod det, der skete i fortiden. Det behøver du slet ikke. Lad det ligge. Det bevirker nemlig, at du er for lidt tilstede lige nu.
Derved vedligeholder du selv følelsen af at være ulykkelig. Indskrænk dit liv til dette øjeblik, – til lige nu.
Når dine tanker konstant er fyldt med fortiden og fremtiden, så er der ikke plads til, at der kan komme noget nyt ind.
Der er ikke plads til Guds løsninger på dine problemer, for Gud er tilstede i dit liv i dag, lige nu. Bevæg dig ud af de mange tanker om fortid og fremtid, for de dræner dig for livsenergi, og du mister fornemmelsen af dit liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fokusér på nu’et

Hvis du ikke er fokuseret på det, du skal lige nu og på de mennesker, du er sammen med lige nu, så er du fraværende. Det kan give de mennesker, du er sammen med, en dårlig følelse.
Den undervisning, Jesus og Paulus giver os i de bibelcitater, jeg indledte med, rummer en dyb visdom om at forny vores liv med guddommelig glæde og ro hver dag.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse
– Jeg er bosat i Frankrig
Kære Orla Lindskov!
Tak for dine deltagende og kærlige svar på de breve, du modtager, sådan som de optræder i Udfordringen. Jeg læser ofte din Brevkasse, men har aldrig været til møder. Jeg har dog ofte tænkt, at det ville være godt for mig. Men det er lidt svært, da jeg er bosat i Frankrig og kun er i Danmark et par gange om året. Vil du sende mig en salvedug?
Kærlig hilsen
En Udenlandsdansker, som læser Udfordringen.

Min oplevelse
– 14 års søvnløshed er slut
Kære Orla Lindskov!
Den 22. december 2005 sendte du mig denne bøn mod søvnløshed: – ”Jeg lægger mig uden frygt i Jesu Kristi navn – og min søvn bliver sød.”
Jeg begyndte samme aften at bede bønnen lige inden sengetid. Det har jeg gjort i 6 måneder – og ud af de sidste 30 nætter har jeg nu sovet de 27. 14 års søvnløshed er slut. Tak Orla. Må Gud være med dig i dit arbejde videre frem.
Jeg ved ikke, om du vil bruge min oplevelse som et vidnesbyrd? Men du er velkommen til det.
Kærligst
Lene M. Albek, Brøndby.


Artiklen fortsætter efter annoncen: