Gode grunde til at bede

Bøn er en livsvigtig funktion. Der er mange grunde til, at vi skal bede.

Nicky Gumbel:
Engelsk advokat, præst
og forfatter

For det første er det en måde at udvikle et fællesskab med vor Fader i Himmelen på. Sommetider siger folk: ”Gud kender vore behov, så hvorfor skal vi bede?” Der ville ikke være meget fællesskab, hvis ikke der var nogen kommunikation. Selvfølgelig er det at bede ikke den eneste måde at kommunikere med Gud på. Der er andre former for bøn: taksigelse, lovprisning, tilbedelse, bekendelse, lytten osv. Men at bede er en vigtig del. Når vi beder Gud om konkrete ting og ser vore bønner besvaret, vil vort fællesskab med ham vokse.
Dernæst bad Jesus og lærte os at gøre det samme. Jesus havde et uafbrudt fællesskab med sin Fader. Hans liv var en konstant bøn. Der er talrige bibelsteder, der handler om hans bøn (for eksempel Mark 1,35; Luk 6,12). Han antog, at hans disciple ville bede. Han sagde: ”Når I beder,” og ikke: ”Hvis I beder,” (Matt 6,7).
Og endelig, hvis vi behøver yderligere motivation, lærte Jesus os, at der er belønninger for at bede (Matt 6,6).
De skjulte belønninger for bønnen er for mange til at tælle. Med apostlen Paulus’ ord: Når vi råber: ”Abba, Fader,” vidner Helligånden sammen med vor ånd, at vi virkelig er Guds børn, o,, vi far en stærk forsikring om hans faderskab og kærlighed. Han lofter sit ansigts lys på os og giver os fred. Han forfrisker vor sjæl, tilfredsstiller vor sult og slukker vor tørst. Vi ved, at vi ikke længere er forældreløse, for Faderen har adopteret os; ikke længere fortabte, for vi er blevet tilgivet; ikke længere fremmede, for vi er kommet hjem.
Og, sluttelig: Bøn ændrer ikke kun os, men den ændrer også situationer. Mange mennesker kan acceptere, at bøn vil have en gavnlig effekt på dem selv, men nogle har filosofiske indvendinger mod den opfattelse, at bøn kan ændre begivenheder og andre mennesker.
Enhver kristen ved af erfaring, at Gud besvarer bønner. Det er ikke muligt at bevise kristendommen på basis af bønnesvar, fordi de altid kan bortforklares af kynikere som tilfældigheder. Men den stadige virkning af besvarede bønner styrker blot vor tro på Gud.

Nicky Gumbel er uddannet i jura og teologi. Han var tidligere sagfører, men er i dag præst ved Holy Trinity Brompton, en engelsk statskirke i London. Han er forfatter og bagmand til Alpha-kurset, det kursus i kristendom, som anvendes med stor succes over hele verden. Denne artikel er fra bogen ”Livsvigtige Spørgsmål”, som danner grundlag for Alpha-kurset.