Juletidens Helligdage

Det er ikke kun Jesus-barnet, vi mindes i helligdagene omkring jul.I juledagenes afbrydes den varme stemning pludselig af blod og martyrer.

Jul

Julen er den mest populære af de kristne højtider, og det er godt at tænke på, at Gud ikke bare lod skaberværket sejle sin egen sø.
Selve ordet jul har måske noget at gøre med øl. De gamle vikinger ”drak jul”, og de fejrede dermed solhvervet – altså at det igen gik mod lyse tider.
Nu holder vi jul for at fejre Jesu fødsel i Betlehem. Vi er ikke alene! Julen er det synlige startskud til Guds mission på jorden. I den lille jødiske landsby Betlehem træder Gud selv ind i verden som et nyfødt spædbarn. Gud kommer som mennesket Jesus.
Her i Danmark gør vi mest ud af juleaften – den 24. december, men i de fleste andre lande gør man mest ud af juledag – den 25. december.
Selvom vi har gået i kirke juleaften i mange år, er gudstjenesten først for få år siden blevet en fast del af kirkeåret.
Det er op til os selv, om vi ønsker at tro på ”Jesus Kristus, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra Han skal komme at dømme levende og døde,” som Trosbekendelsen sammenfatter det.

Sankt Stefans dag

Dagen, også kaldet 2. juledag, den 26. december, skal minde os om den første, der blev slået ihjel på grund af sin kristne tro. Den skal minde os om, at livet ikke bare er højtid og fest, og at det bør og kan have konsekvenser, at man tror: Dels at man vil fortælle andre om sin kristne tro, dels at man vil søge at være til gavn for sine medmennesker – og dels, at man altså godt kan komme ud for vanskeligheder på grund af sin tro og overbevisning.

Helligtrekongersdag

Den 6. januar – skal minde os om de tre vismænd eller konger, der drog af sted for at finde og tilbede Jesus.
Vismændene fulgte en stjerne for at finde Jesus, og på samme måde har vi en ”ledestjerne”, der kan vise os til tro på Jesus Kristus – nemlig Guds ord i Bibelen sammen med Guds Ånd, Helligånden.
»Og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist, kommer vi til Jesus Krist”.