At overgive sig til kærligheden

I kortfattet, men kompakt og grundig form reflekterer forfatteren over den kristnes forhold til Gud, først og sidst Guds kærlighed.Med udgangspunkt i det simple, men ransagende spørgsmål „Forestil dig, at Gud tænker på dig. Hvad tror du, Gud føler, når du er i hans tanke?“ kommer forfatteren ind på mange vinkler og problemstillinger. Forskellen på lydighed og overgivelse. Selvretfærdighed. Frygt og kærlighed.
Han argumenterer for, at kun Gud, som er fuldkommen kærlighed, kan kræve vores fuldkomne overgivelse. Ligesom han argumenterer for, at der er „et kendskab, som er dybere end troen“, og at det er afgørende at erfare Gud på en sådan personlig måde.
Forfatterens stil er ikke ulig Philip Yanceys, om end måske lidt mere konkret og målrettet. Der er også mange henvisninger til andre forfattere, om end oftest nogle, som er forholdsvist ukendte i dansk kirkeliv. Den, som holder af Yancey, går ikke fejl af bogen, og selv andre – som jeg selv – vil kunne glæde sig over den.
Den skærer ind til benet indenfor sit snævre, men essentielle tema.

David G. Benner: At overgive sig til Kærligheden
112 sider • 128 kr. Boedal