Integrationspris til indisk teolog fra Singapore

Tværkulturelt Center uddelte i weekenden integrationsprisen Årets Krus – Årets Knus 2007 til den 41-årige asiatiske teolog og præst Ravi Chandran fra Gentofte.Ravi Chandran har gjort en særlig indsats for at nedbryde fordomme og skabe netværk mellem nydanskere og etniske danskere.
Han er født i Singapore i en indisk indvandrerfamilie og er opvokset som hindu. Som 18-årig blev han kristen. Han er uddannet teolog og familierådgiver og har phd-grader i teologi og psykologi fra et amerikansk universitet. Ravi Chandran kom til Danmark i 1993 og er i dag præst for den internationale menighed International Christian Community (ICC), som han grundlagde for fem år siden, næstformand i Gentofte Integrationsråd og underviser i religion på en friskole.
Ravi Chandran tog initiativ til et forum for internationale præster i København, International Pastors’ Fellowship, og til Bøn for Nationen, der sidste år samlede 500 mennesker i Holmens Kirke.