Præsteforening vil fjerne dåbspligten

Nyt forslag til anordning for dåb gør troen til noget sekundært, mener præsternes fagforening.Den Danske Præsteforening, der er fagforening for mere end 3.500 præster og teologer, tager skarpt afstand fra, at præster skal have pligt til at døbe. Præsters pligt til at døbe på anmodning fra en voksen, der ønsker selv at blive døbt eller at få sit barn døbt, fremgår af Kirkeministeriets forslag til en ny dåbsanordning, der er i høring frem til 2. april.- At indføre en absolut dåbspligt uden hensyn til en organisk sammenhæng med oplæring i kristentroen truer med at fjerne folkekirkens karakter af trossamfund. Præsteforeningen kan derfor ikke stærkt nok anbefale, at den ubetingede dåbspligt fjernes fra udkastet, skriver Præsteforeningen i sit høringssvar.
Foreningen mener desuden, at ministeriets forslag svækker sammenhængen mellem dåb og tro og gør troen til noget sekundært. Bl.a. ved at beskrive tilgivelsen og opstandelsen som et vilkår for den døbte. – Det er en noget anden tanke end at betegne det som Guds løfter og nådestilsagn, som troen må gribe fat i, står der i en fodnote.

Åbner for misbrug

Selv om kun biskopperne, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er blevet indbudt til høringsrunden, er der også kommet uopfordrede høringssvar, bla. fra ni organisationer på kirkens såkaldte højrefløj. De frygter, at en ubetinget dåbspligt vil føre til misbrug af kirkens sakramente.
– Kun fantasien sætter grænser for, hvad satanistiske grupper eller nyreligiøse sekter vil kunne udnytte sådan en paragraf til, lyder det skeptisk i høringssvaret.
Organisationerne minder samtidig om, at alle, der har aflagt præsteløftet, har ”forpligtet sig til at forvalte kirken sakramenter efter Kristi indstiftelse.” Og i praksis betyder det, at præsten skal sikre, at forældrene eller den, der ønsker at blive døbt, har et grundlæggende kendskab til dåben og den kristne tro. Og det kan kun sikres gennem en dåbssamtale, som slet ikke er nævnt i den nye anordning, påpeges der.
Organisationerne undrer sig desuden over, at dåbsanordningen slår fast, at fadderne skal være døbt med en kristen dåb, mens der intet nævnes om forældrene. Og at Kirkeministeriet ”blander sig i noget, der om noget må siges at være et indre anliggende i kirken.”
Den nye anordning for dåb skal afløse en tilsvarende anordning fra 1828.