Reagans dagbøger udgivet i USA

Dagbøger fra Amerikas tidligere præsident Ronald Reagan er netop blevet udgivet.Gud, familie og fædreland er omdrejningspunktet i dagbøgerne fra den tidligere og nu afdøde amerikanske præsident Ronald Reagan, som netop er blevet udgivet i USA.

Ronald og Nancy Reagan

Men mest af alt vidner dagbøgerne om en hengiven kærlighed til hustruen, Nancy Reagan.
Ronald Reagan skrev dagbog hver aften i de otte år, han var præsident. Dog på nær fem dage efter, at han blev udsat for et skudattentat af John Hinckerley. ”At blive skudt gør ondt,”skrev Reagan, da han igen tog fat på skriveriet.
Onsdag den 19. januar 1989 slutter dagbogen med en enkel sætning: I morgen stopper jeg som præsident.
På sin 29 års bryllupsdag beskriver han sit ægteskab således: ”29 år med mere lykke end nogen mand kunne fortjene”. På et andet tidspunkt fortæller han, hvordan hunden Rex og Reagan selv løber om kap, da Nancy vender hjem fra en lang rejse. Begge vil være den første til at tage imod hende.
Også børnene fremkalder varme og humoristiske tanker hos præsidenten: ”Sindssyge er arveligt. Man arver det fra børnene.”
I dagbøgerne udtrykker Reagan også optimisme efter at have mødt Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev, som han refererer til som Gorby. Et andet sted kommer frygten for krig i Mellemøsten til udtryk: ”Nogle gange spekulerer jeg på, om det er vores skæbne at blive vidne til dommedag.” Efter attentatet på den egyptiske leder Anwar Sadat skriver han: ”Han var i sandhed en stor mand, en venlig mand med varme og humor.”
Præsidentens tro på Gud og kraften i bøn kommer også frem i dagbøgerne. Efter skudattentatet skriver han: ”Jeg indså, at jeg ikke kunne bede Gud om hjælp samtidig med, at jeg følte had i forhold til den forvirrede unge mand, som havde skudt mig. Er det ikke meningen med lignelsen om det mistede får? Vi er alle Guds børn og derfor lige elskede af ham. Jeg begyndte at bede for den unge mands sjæl og for, at han måtte finde tilbage til folden,”skrev Reagan. I samme periode skrev han om Nancy fra sit sengeleje: ”Jeg beder om, at jeg aldrig må se en dag i møde, uden at hun er her.”
Reagan var præsident fra 1981-89. Han døde i 2004, 93 år gammel.
Kilde: The Christian Post