SAMMEN kan vi redde Europa

Mere end 230 organisationer stod i lørdags bag historiens måske bredest tværkirkelige møde om Europas åndelige tilstand og om nødvendigheden i, at kirkerne står sammen.Europa er i mørke. Ét lys fortynder mørket, men mange lys kan helt fordrive mørket. Vi er verdens lys, siger Jesus, og vi må alle stå sammen.

Linda van Dirk kom med et indlæg på den danske afdeling af konferencen.

Det var det klare budskab, da arrangementet ”Sammen for Europa” for anden gang blev holdt i over 100 byer i lørdags.
Begivenheden havde hovedsæde i Stuttgart, hvorfra der i løbet af dagen blev sendt live via satellit og internet på mere end 8 sprog til alle de deltagende byer, heriblandt København.
Det hele blev sat i scene af mere end 11 kirkelige fornyelsesbevægelser fra den lutherske, katolske, ortodokse og anglikanske kirke samt en række frikirker og med støtte fra over 220 andre organisationer. Arrangørerne anslår, at der har været mere end 100.000 deltagere fordelt på de 100 lande. Dermed blev ”Sammen for Europa” det nok største og i hvert fald bredeste tværkirkelige arrangement, Europa nogensinde har set.

Danmark i mørke

I Danmark inviterede Focolare-bevægelsen, Alpha Danmark, Alban- og Sergeisamfundet, Dansk Europamission og medlemmer fra Bethlehemskirken i København til et samtidigt møde på Nørrebro i København, hvor der kom talere fra flere forskellige kirkesamfund.
Her blev sat fokus på den åndelige fattigdom i vores eget land, og dagen fik overskriften ”Lys i mørket”. Der blev vekslet mellem et særligt dansk program og de direkte transmissioner fra Stuttgart.
Danmarks antireligiøse klima blev fremhævet gang på gang i løbet af formiddagen.
Bess Serner Pedersen fra Alpha Danmark var første taler på mødet, og hun indledte ved at sige:
– Jeg synes selv, det ser lidt håbløst ud. Vi har tabt det kristne værdigrundlag i Danmark.
Hun pegede også på, at danske politikere flere gange har efterlyst et religionsfrit offentligt rum:
– Ja, det har handlet om muslimer, men det kommer også til at gå ud over os. Og det kommer til at ske, forudsagde hun.

Dyster nutid,
men store fremtidshåb

Kristendommens svindende plads i samfundet var også temaet i de første transmissioner fra Stuttgart, hvor bl.a. Chiara Lubich, stifteren af Focolare (oplæst af Bruna Tomasi), Ulrich Parzani fra Pro Christ og Nicky Gumbel fra Alpha International satte fokus på Europas tab af kristendom og vores verdensdels stadig større behov for omvendelse til Jesus.
Men forventningen om en fremtid med vækkelse i Europa fyldte heldigvis mere end dystre udmeldinger om tingenes tilstand. Og især én vej frem blev påpeget: At Europas kirkesamfund finder sammen i enhed.
Det blev fremhævet gang på gang – både fra Stuttgart og fra talerne i København, men Bess Serner Pedersen sagde det klarere end nogen anden:
– Hvem gider involveres med de kristne, hvis de bare mundhugges og skændes?

En idé med vokseværk

Alpha konceptets opfinder, Nicky Gumbel, taler på storskærm fra Stuttgarth til bl.a. København.

”Sammen for Europa”-konferencen blev holdt for første gang i 2004 i Stuttgart.
Dengang blev konferencen vist live i Pinsekirken på Drejervej i København.
I 2004 støttede 60 kirkelige organisationer og grupper op om det internationale, tværkirkelige arrangement – men det tal blev altså næsten firedoblet til 230 i år, hvor konferencen blev holdt for anden gang.
Konferencen i 2004 blev også starten på et samarbejde mellem danske kristne fra den katolske kirke, Folkekirken, Dansk Europamission, Pinsekirken, International Community Church, Alpha Danmark og Focolare-bevægelsen, der siden den første konference har mødtes jævnligt for at udveksle erfaringer fra deres meget forskellige kirkebaggrunde. Og for at komme tættere på hinanden.
Den gruppe var drivkraften bag dette års danske ”Sammen for Europa”-dag. Og at kristnes fællesskab og enhed på tværs af kirkeskel er en hjertesag for dem, der kom til mødet, var ikke til at skjule.
Da Bess Serner Pedersen talte om behovet for vækkelse, sagde hun:
– Venner, vi magter det ikke…
Hun nåede ikke selv at afslutte sætningen, for der var straks én i salen, der gjorde det for hende og råbte:
”…alene!”