Vi lærer af Bibelen

”Alt, hvad der forhen er skrevet, er jo skrevet, for at vi kan lære deraf.” Romerne 15:4.

Watchman Nee
Kinesisk prædikant og forfatter (1903-1972)

Kristendommen er ikke bygget på regler alene, men på konkrete eksempler. En af Guds metoder til at undervise os på er gennem historien.

Den fortæller os, hvordan mennesker kendte og gjorde hans vilje, sådan at vi ved at lægge mærke til dem ikke alene kan lære den vilje at kende selv, men også lære, hvordan vi kan gøre den.

Hans hånd på deres liv frembragte hans vilje i dem, og han befaler os at lægge mærke til det, sådan at vi bedre kan forstå, hvad han har for inden i os.

Er det nødvendigt for et barn at få nøjagtigt at vide, hvordan det skal gøre alting? Må hver enkelt ting udtrykkeligt tillades eller forbydes? Er der ikke meget, barnet kan opdage blot ved at se på sine forældre?

Vi lærer lettere af det vi ser, end af det vi hører, og indtrykket på os er dybere, fordi regler er abstrakte, mens eksempler på en håndgribelig måde viser, hvordan de skal udføres.

I princippet er Guds veje de samme i dag som på Bibelens tid. Han har givet os så meget historie i Det Gamle og Nye Testamente, for at vi gennem tålmodighed og Skriftens trøst også kan få håb.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Watchman Nee voksede op i det sydlige Kina. Som 17-årig blev han kristen og blev siden kendt for sin gerning som prædikant og forfatter til adskillige bøger. På grund af sin tro kom han i fængsel i 1952, hvor han opholdt sig de resterende 20 år af sit liv. Denne artikel er fra Watchman Nees andagtsbog ”Brød i Ørkenen”.