Kristne og muslimer på fælles lejr

Tværkulturel kristen sommerlejr på Skrødstrup Efterskole samlede også muslimske indvandrere.Næsten 100 kristne og muslimer var på fælles lejr i fem dage i sommerferien.Det foregik på Skrødstrup Efterskole ved Mariager.
Hvert år arrangeres Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde en kristen sommerlejr sammen med Indre Missions Internationalt Kristent Center og KFUM og KFUK i Odense.
Lejren er åben for både danskere, indvandrere og flygtninge, men samler især indvandrere og blandede ægtepar.
Lis og Leif Munksgaard har sammen med 20 frivillige stået for lejren, der ikke længere får tilskud, men som til gengæld får hjælp fra sponsorer og private.
De i alt 95 deltagere kom fra 23 nationaliteter. De fleste var kristne, men der var også nogle muslimske familier. Temaet for lejren var ”Fælles fremtid”.
Lærer Elisabeth Padillo Olesen, som er med i udvalget, sammenfatter lejrens mange aktiviteter:
– Vi var sammen om fælles oplevelser af sang og musik, deling af personlige oplevelser og reflektioner, aktiviteter i grupperne, fællesspisning af god og sund mad med sang af et bordvers, leg og kreative aktiviteter om eftermiddagen som maleri, smykker og løb; festaften med farverige dragter og masser af talenter, film i natkassen, square dans, grillaften med teenagerne og en rørende gudstjeneste med oplæsning af selv-skrevne bønner.
I pauserne blev der snakket meget og udvekslet adresser.

Kan godt li’ Jesus

– Til frokost sad jeg ved et bord med små somaliske drenge i 8-9 års alderen.
– Er du kristen eller muslim? spurgte en dreng.
– Jeg er kristen.
– Uh, hvorfor? spurgte han.
– Fordi der var et tidspunkt, hvor jeg var meget syg, og jeg bad en bøn til Jesus, og jeg blev rask. I muslimer har også jeres bønner. I beder også til Allah.
Drengen nikkede. Og han sagde, ”Jeg tror ikke på Jesus, men jeg kan lide ham.”
De muslimer, der deltager på sommerlejren véd godt, at det er kristne, der arrangerer lejren. Men der prædikes ikke så meget:
– Lejren viser sit kristne ansigt ikke kun ud af bibelforedrag, men i handlinger af omsorg og kærlighed til allesammen, siger Elisabeth Padillo Olesen.
– Når en mor med mange små børn slapper af, fordi der er engagerede unge, der passer på hendes børn, og der i køkkenet er nogen, der søger for, at vi får god og sund mad, og når vi kan synge, danse og lege sammen, så får vi tolerance og kan snakke om det, der er fælles og forskelligt i troen.
Det bliver muligt at dele hinandens byrder og bede for dem, siger Elisabeth Padillo.
Henri.