Stjernens grundsten er lagt

Indre Mission i Århus bygger et nyt kristent center, ”Stjernen”, til 30 mio. I lørdags
blev der sagt farvel til det gamle missionshus, efter at Stjernens grundsten var lagt.Visionen om et nyt kristent center i Århus på 1.200 m2 tager form.

Sådan ser Indre Missions nye kristne center i Århus, ”Stjernen” i Vejlby, foreløbig ud.

Det første spadestik blev taget 13. april i år, og i lørdags blev grundstenen nedlagt til ”Stjernen” på Centervej 46, Vejlby i Risskov.
Sådan kommer afløseren for det tidligere missionshus Carmels adresse nemlig til at lyde.
Det er planen, at det kristne center bliver aktivt og lokalt forankret både i nærmiljøet og i Århus som helhed.

Utal af aktiviteter

Når Stjernen er færdigbygget, kommer den til at rumme et utal af aktiviteter og muligheder.
Såsom undervisningscenter, kursuscenter, videnscenter og rådgivning.
Der bliver også mulighed for værkstedsmiljø, kristen radiovirksomhed, musikøvelokaler for musikbands og rum til dramaøvelser.
Yderligere skal der være plads til årsmøder, konferencer, seminarer, kollegium, samt familie- og ungdoms aktiviteter.
Udenomsarealerne vil også blive fuldt udnyttet. Der er nemlig planer om, at bygge baner til street basket og fodbold.
IM i Århus har i de forløbne fem år oplevet en fordobling af unge studerende. Derfor skal Stjernen være med til at tiltrække endnu flere unge.
Det sker bl.a ved at bygge skatermiljøer, multibaner og grillområde til områdets unge.

Farvel til Carmel

Efter grundstens-nedlæggelse var der afskedsfest i det gamle missionshus Carmel.
Der var åbent hus mellem kl. 15 og 17, hvor folk kunne få kaffe og rundvisning.
Derefter var der en stor middag og fest indtil kl. 22.

Økonomi

Projektet har økonomisk basis i de 22,35 mio. kr, som er til rådighed fra salget af missionshuset Carmel.
Stjernen vil koste knap 30 mio. kr.
IM har derfor valgt at bygge visionært, så det bliver muligt at etablere et center med fysiske rammer, som kan dække behovet og indfri visionerne.