Enighed om abort i KD

Politikerne Tove Videbæk og fmd. Bodil Kornbek er nu enige om konstruktiv abortkurs samt en handlingsplan, som skal nedbringe antallet af provokerede aborter de næste fire år.Tove Videbæk og Bodil Kornbek kom til enighed om Kristendemokraternes abortpolitik på et internt møde i mandags.

Tove Videbæk: – Når Bodil
siger det, så er vi enige.

Da en ny handlingsplan fornylig blev præsenteret, udtalte formanden Bodil Kornbek, at KD ikke længere ville stille forslag om at afskaffe fri abort.
Folketingskandiadat Tove Videbæk protesterede. KD skulle have mulighed for at komme med forslag til ændring af abortlovgivningen, hvis partiet skulle blive valgt ind i folketinget.
Mandag mødtes Kristendemokraternes partiledelse og folketingskandidat Tove Videbæk, samt repræsentanter for KDs bestyrelse i Ringkøbing-Skjern.
– Vi havde et rigtig godt møde på KDs landskontor, hvor vi gennemdrøftede de usikkerheder, som er opstået omkring KDs abortpolitik. På mødet blev det slået fast, at KD fortsat vil kæmpe for det ufødte fosters ret til livet, og at KDs principprogram står fast, siger Tove Videbæk.
– Det var helt afgørende for mig at få afklaret, at KD vil fortsætte den konstruktive linje i abortpolitikken, og at der naturligvis kan stilles ændringsforslag til abortloven, når det er nødvendigt, siger hun.
På mødet understregede Bodil Kornbek, at det ufødte foster har en principiel ret til liv, men at det også er afgørende at sætte fokus på den uventet gravide kvindes situation.
Selv om Bodil Kornbek stadig antyder, at partiet slipper ”den firkantede abortmodstand”, fastslår hun, at partiet fortsat vil kæmpe for det ufødte barns ret til at leve.
Og det er Tove Videbæk tilfreds med, så hun fortsætter som folketingskandidat.

Ny aborthandlingsplan

Bodil Kornbek: – Det ufødte foster har ret til at leve

I de seneste måneder har KD arbejdet med et forslag til en ny aborthandlingsplan 3 om oplysning og forebyggelse, uvildig rådgivning, økonomisk og social støtte m.v.
– Gennem handlingsplanen skal aborttallet over de næste fire år markant bringes ned, siger partiformand Bodil Kornbek.
– Aborthandlingsplanen skal finansieres over finansloven og ikke som hidtil over den mere midlertidige satspulje, foreslår hun.
– Det er klart, at i det omfang KDs forslag til aborthandlingsplan 3 kræver en justering af gældende lovgivning, vil vi naturligvis stille de nødvendige ændringsforslag, siger Bodil Kornbek.
Med disse initiativer ønsker KD yderligere at fjerne årsager til uventede graviditeter samt at støtte kvinder, så de ikke af sociale eller økonomiske grunde føler sig presset til abort.
Som noget helt nyt vil KD foreslå mulighed for rådgivning til kvinder, som har fået foretaget abort.
Kristendemokraternes første aborthandlingsplan blev enstemmigt vedtaget i Folketinget i 1999, og den anden aborthandlingsplan udløber ved udgangen af 2007, derfor er der behov for en ny aborthandlingsplan.
Bliver KD valgt ind i Folketinget ved næste valg, vil partiet fremsætte konkrete forslag om de nye initiativer i aborthandlingsplan 3.
Dog vil KD ikke foreslå, at afskaffe loven om fri abort, da der ikke er nogen realistisk mulighed for det i øjeblikket.