Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 4.75 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål:
Smerter i fødderne
Kære Orla Lindskov
Jeg deltog i et møde, hvor du talte og bad for syge. Jeg havde glædet mig til at høre om mange af de gode resultater, du formidler, og der blev også bedt for mig, dog uden at jeg kunne mærke nogen forskel.
Der er tidligere blevet bedt for mig af Inge og Hans Berntsen, også uden nogen mærkbar forandring.
Nu vil jeg gerne prøve med en salvedug og se, om den måske kan hjælpe.
I mere end et år har jeg haft tiltagende smerter i mine fødder, og nu kan jeg ikke have normale sko på. Ved en scanning er det konstateret, at jeg har knuder mellem 2. og 3. og 4. og 5. tå på begge fødder, og jeg blev tilsagt til operation, som skulle have fundet sted i dag.
Jeg kunne ikke med få dages varsel overskue at skulle være ude af stand til at kunne klare mig selv og bad om at få operationen udsat, hvilket blev accepteret. Da jeg samtidig er blevet sygemeldt p.g.a. depression, var det hele for meget på én gang. Tror du, at en salvedug til mine fødder og måske en til at lægge under hovedpuden vil kunne hjælpe mig, så jeg både undgår operation og kommer nemmere gennem min depression?
Jeg er meget opsat på at prøve, hvis du mener, der er den mindste chance for, at Gud også vil helbrede mig.
Venlig hilsen
Den søgende

Svar:
Gud helbreder også
gennem lægerne

Kære Søgende
Jeg mener, for at bruge dine egne ord, at der er en chance for, at Gud også vil helbrede dig. Men om det bliver direkte ud fra luften, eller det bliver gennem lægernes hænder, det er spørgsmålet. Der er nemlig mange eksempler på, at syge og deres pårørende inderligt bad Gud om helbredelse. De håbede selvfølgelig på, at det kunne ske direkte, altså ud fra luften, som jeg kalder det. Men helbredelsen, som Gud gav, kom gennem lægerne og hospitalerne enten gennem medicinsk behandling eller ved operation.
Jeg har selvfølgelig fuld forståelse for, at du helst vil undgå lægernes knive og operation. Hvem vil ikke det. Jeg forstår også, at du så nemt som muligt vil ud af din depression.
De salveduge, jeg sender ud, har været til hjælp og helbredelse for efterhånden mange. Men vi skal huske, at salvedugene er blot en af mange kanaler, hvorigennem Gud kan helbrede og hjælpe.
Derfor, når vi beder Gud om helbredelse, tror jeg ikke, at vi skal diktere Gud tiden, måden og stedet for helbredelsen. Vi kan selvfølgelig godt sige vores ønsker til Gud. Det har vi altid lov til. Men jeg har gjort den erfaring, og det er der også mange andre, der har, at det er en god ting altid at slutte bønnen om helbredelse med ordene: – ”men lad din plan ske.”
Hermed overlader man håbet om helbredelse til Guds fuldkomne planlægning.
For Gud ved altid meget mere end os, og han ved også under alle forhold, hvad der er bedst for os.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål:
Er sygdom de
onde ånders værk?

Kære Orla Lindskov
Jeg har i kirkelige sammenhænge hørt flere sige, at sygdom er de onde ånders værk.
Jeg behøver vel ikke her nævne i hvilke kirkelige sammenhænge bortset fra, at det er frikirkelige. Jeg er ikke så meget inde i det teologiske fagsprog, derfor spørger jeg så dig: Hvad mener man, når man i dag taler om onde ånder som årsag til bl.a. sygdom?
Er der andre navne for fænomenet ”onde ånder”? Navne, som jeg bedre kan forholde mig til?
Mvh. P.K.

Svar:
Ydmyghed er det bedste værn
Kære P.K.
De fleste danskere opfatter nok sygdom som noget, samfundet og vores levevis påfører os. Men der er også nogle, der mener, at sygdom rammer helt tilfældigt. Endvidere er der nogle kristne, der udelukkende forklarer sygdom som de onde ånders værk. De udgør nok et mindretal. Men hvor får disse sidste deres idé fra om de onde ånder? Jo, Bibelen taler om sygdom som de onde ånders værk. På det Ny Testamentes tid blev sygdom et langt stykke af vejen opfattet som besættelse af onde ånder eller i hvert fald de onde ånders værk.
Her er en beskrivelse af, hvorledes menneskene på Bibelens tid opfattede onde ånder:
De onde ånder var for det meste usynlige, fordi de i menneskelig forstand ingen krop havde. Men de længtes efter at have en krop. Derfor var der en mægtig drift i dem efter at komme til at bo i en krop. Så kunne de jo komme til at se, føle og høre, lige som vi mennesker ser, føler og hører. De onde ånder kunne overtage og besætte et menneske helt og forandre dets opførsel og personlighed fuldstændig.
De onde ånder kunne også gå ind og ud af et menneske og tage bolig i det i kortere eller længere perioder. Det viste sig så ved, at det pågældende menneske fik anfald af forskellig art.
Endelig kunne den onde ånd optræde udenfor mennesket som en slags plageånd. Det er måske en sådan ånd, Paulus referer til, når han skriver, at en Satans engel slår ham i ansigtet. I sidst-nævnte tilfælde er der altså ikke tale om en decideret besættelse.
I dag giver læger, psykiatere, psykologer og terapeuter af forskellig art helt andre forklaringer på det, som Bibelen kalder dæmoners og onde ånders værk. Men uanset hvad, og uanset hvordan vi anskuer det, de fleste af os kender til de onde ånders virkninger, for den er ond.
Forleden talte jeg med én, som kom med følgende udtalelse: ”I dag besøgte jeg en kvinde, og jeg lagde mærke til, at der var sådan en dårlig ånd eller stemning omkring hende og i hendes stuer.”
Hvad kan f.eks. være årsagen, når mennesker medbringer en dårlig ånd og stemning? Jo, hvis vi f.eks. opfatter livet og vores medmennesker som vores ret og ejendom, som vi kan behandle efter forgodt-befindende og på egoistiske præmisser, så bor der ingen god ånd i os. Så er vi som det hus, der er ”fejet og prydet” (Lukas 11, vers 25-26). Så gives der plads til onde ånder.
Ydmyghed derimod overfor livet, overfor Gud og overfor medmennesket er for mig at se det bedste værn mod onde ånder. Hvis der ikke bor en god ånd i mennesket, vil en ond og dårlig ånd lynhurtigt tage bolig. Måske ikke ligefrem permanent — og dog. Hvem ved?
Kære P.K., jeg forstår godt, hvad man mener, når man siger, at sygdom er de onde ånders værk, for al sygdom er ond og livs-nedbrydende. Men det er at gå alt for vidt, hvis man dermed mener, at alle syge er besat af en ond ånd.
Jeg ved, der er nogle, der konsekvent taler om sygdom som besættelse af ånder og dæmoner. De bør tænke sig lidt om, for de forenkler virkeligheden, så det gør ondt.
Det er nok svært at give dig andre navne for de onde ånders virkelighed, moderne navne. Men det, man på Jesu tid betegnede som de onde ånders virkninger, har man i dag forskellige sygdoms-betegnelser for, f.eks. skizofreni og epilepsi, blot for at nævne to.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg har sendt min salvedug til dig, for at du kan bede over den og salve den på ny. Jeg glæder mig til at få den igen. I øvrigt tak for den. Jeg længes faktisk allerede efter den. Jeg er glad for at have den liggende under min hovedpude. Jeg føler mig velsignet og taknemmelig.
Kærlig hilsen B.B.