Klapsalver til kristen politiker

Da Chr. Mejdal den 24. oktober afsluttede sit hverv som Folketingets formand, hyldede hele salen spontant den populære formand med klapsalver.
Mejdal bemærkede tørt, at han jo burde irettesætte tingets medlemmer for brud på paragraf 20. Det er nemlig ikke tilladt at klappe i folketingssalen.
Chr. Mejdal er valgt for Venstre og genopstiller ikke til valget den 13. november.
Mejdal har flere gange klart givet udtryk for, at han er troende kristen, og han har bestyret Folketingets bibelkreds, efter at Fl. Kofod Svendsen (KD) gik ud.
Henri.