Fra sygdom Til Sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 4.75 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål:
Akupunktur
Kære Orla
Jeg har fået konstateret sclerose ca. for et par måneder siden. Jeg gør en masse alternativt og bruger meget akupunktur. Inden for den kinesiske medicin er den spirituelle årsag til min sygdom, at sjælen ikke kan finde hvile i sin krop. Den er i tusind stykker og farer rundt. Det passer meget godt. Det meste af mit liv har jeg været meget angst og deprimeret og har haft svært ved at fordybe og rodfæste mig. Jeg arbejder meget på at lade min sjæl finde hvile, f.eks. gennem bøn og meditation. Jeg håber, at du vil sende en bøn ud for mig om, at mit sind må finde fred i min krop, så jeg kan blive helbredt.
Kærlig hilsen
P.

Svar:
Bed Gud om vejledning
Kære P.
Jeg ved, at der findes en masse alternative tilbud til syge. Og det, du skriver om kinesisk medicin, hvor man siger, at der er en spirituel årsag til din sygdom, det er helt sikkert det, man i Vesten kalder den psyko-somatiske sammenhæng. Det betyder i al sin enkelthed, at ubalancer og forstyrrelser i psyken kan blive årsag til sygdom eller også medvirkende årsag til sygdom.
Jeg er glad for at høre, at du også arbejder på at lade din sjæl finde hvile gennem bøn og meditation. Så derfor, kære P., er der noget, jeg gerne vil sige til dig:
Ordet under bruges mange gange i Bibelen. Slår vi op i en ordbog under ordet under, så defineres et under som noget, der overrasker os, noget, der forbløffer os. Stedet, hvor underne sker, kalder Jesus Riget. Jesus siger desuden, at Riget er kommet nær til os mennesker. Et under kan ske fra den ene dag til den anden. Men et under kan også komme til os over et længere tidsforløb.
Jesus sagde også, at hvis vi vil ind i Riget, så må vi blive som børn på ny. Børn er som udgangspunkt forventningsfulde.
Hvis vi læser Salme 77 i det Gamle Testamente, så får vi et billede af et menneske i desperation, nemlig Asaf. Men mens han tænker over Guds undere fra fortiden, bliver troen genopbygget hos ham, og han udbryder: – ”Du er en Gud, som gør undere.”
Denne salme er et billede på, hvad et gennemsnits-menneske gennemgår, når det ryger ind i problemer. Det overfaldes af tvivl, frygt og desperation. Det kan så let komme til at gribe ud efter hjælp alle mulige steder fra. Den situation tror jeg, du befinder dig i lige nu.
Men prøv at se videre på Asaf. Han griber fat i nogle sandheder om Gud. Han siger f.eks.: – ”Jeg husker dine undere i fortiden.” og ”Du er en Gud, som gør undere.”
Asaf husker andre vanskeligheder, han har været ude i, og som er blevet overvundet af Gud. Han husker på, at Gud ikke har forandret sig. Han tænker, at hvad Gud har gjort for ham tidligere, det vil Gud gøre for ham igen. Disse ord er gode at sige til sig selv i tider, hvor vi er desperate og bærer byrder.
Med hensyn til at du søger hjælp så mange forskellige steder, dertil vil jeg sige: Uanset hvad du ønsker at foretage dig, så bed Gud om vejledning. Det sparer dig for både tid og energi. Der står nemlig i Bibelen: – ”Medmindre Herren bygger huset, er bygmesterens arbejde forgæves.”
Jeg vil bede for dig. Men prøv også at komme ind på møder, hvor der bedes for syge. Desuden vil jeg gerne sende dig en salvedug, hvis du ønsker det.
Orla Lindskov

Spørgsmål:
Hvad skal jeg gøre?
Kære Orla Lindskov
Jeg synes, at mit liv går dårligt på alle områder. Det forstår jeg ikke. Alt halter, også mit helbred. Jeg døjer faktisk med tre forskellige lidelser. Det synes jeg ikke, jeg fortjener. Jeg har lige fra min tidlige barndom været meget undselig og har altid lidt meget af mindreværdsfølelser på alle områder. Jeg lider stadig af mindreværdsfølelser. Jeg føler mig værdiløs, selv om jeg er kristen. Jeg synes, at jeg yder og præsterer for lidt på alle områder. Jeg har nok ikke evnerne til det.
Hvad skal jeg gøre?
Mvh. En desperat kvinde

Svar:
Du skal forandre dine
tanker og dit syn på dig selv

Kære desperate kvinde
Du skal først og fremmest forandre dine tanker om dig selv og dit syn på dig selv. En af livets store hindringer er mindreværdsfølelsen og de tanker om mindreværd, som kommer af denne følelse. Så længe mennesker sidder fast i mindreværdsfølelser, er de svære at hjælpe. Hvordan kan mindreværdsfølelser opstå?
Når vi bliver forkastet af vores omgivelser og f.eks. får at vide, at det vi gør og det vi er ikke dur, så kan vi så let blive ramt af mindreværdsfølelser. Det er ikke gode følelser. Det er livs-ødelæggende følelser, men også helbreds-ødelæggende følelser. Det kan være vanskeligt at kæmpe sig ud af disse følelser ved egen kraft. Men ved Guds Ords hjælp kan man komme fri. Et eksempel på, hvad Guds og Jesu ord kan forandre hos et menneske, finder vi i Mattæus-evangeliet kap. 14, versene 22-34:
Jesu disciple var i en båd på Genesareth sø. Det var en mørk og stormfuld nat. Disciplene kæmpede med bølgerne. Men de var ved at tabe kampen. Pludselig ser de Jesus. Men de genkender ham ikke. Men så taler Jesus. Han siger: – ”Det er mig, vær ikke bange.”
Så råbte Peter: – ”Herre, hvis det er dig, så sig, at jeg skal komme ud til dig!”
Jesus siger: – ”Kom.”
Da Peter hørte Jesu ord, tog han det ind i sig, og Jesu tanker blev Peters tanker. Peter forandrede sine tanker fra at være frygts-, mindreværds- og umuligheds-tanker til at være positive tanker om sig selv. Peter havde nok aldrig før troet, at han kunne gå på vandet. Men da han tog imod Jesu ord, forandrede han sine tanker. Han kom til at tro, at han kunne gå på vandet. Han forandrede sine tanker ved Jesu hjælp. Vi mennesker handler altid ud fra vore tanker. Peter trådte ud fra båden og begyndte at gå på vandet. Her ser vi troens og vore tankers kraft.
Jesu kraft forholder sig nemlig til os i overensstemmelse med vore tanker og vores tro.
Men da Peter ser på stormen og bølgerne og bliver bange, da frygten får ham til at forandre sine tanker i den gale retning, da han tror, det er umuligt for ham at gå på vandet, da begynder han straks at synke.
Dette lærer os et meget vigtigt åndeligt princip: – Som man tænker og tror om sig selv, sådan bliver ens liv. Hvis du ser dig selv som mislykket, så står dit liv i fare for at mislykkes. Hvis du tænker på dig selv som en uden værdi, uden evner, så står du i fare for, at dit liv bliver uden værdi, og dine evner aldrig bliver udviklet. Det er troens lov, som Jesus udtaler den i Mattæus-evangeliet kap. 8, vers 13: – ”det skal ske dig, som du troede.”
Bibelen fortæller dig, at du er skabt i Guds billede. Det betyder, at du har uanede muligheder i dit liv. Lad derfor ikke de forkerte tanker om dig selv begrænse dig selv og dit liv. Tænk blot på, at du ved troen på Jesus Kristus er blevet et kongebarn. Det siger Bibelen om dig, og det er sandheden, uanset, hvad andre tidligere har sagt om dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Virkningen er god
Kære Orla Lindskov
Vore salveduge, som du har bedt over, ligger til stadighed under vore hovedpuder og virkningen er god. Tak for din tjeneste endnu engang, også for os to, og tak for dine berigende indlæg i Udfordringen.
Kærligst fra K. og J.