Modtag Guds kærlighed

Joyce Meyer
Amerikansk prædikant
og forfatter

Vi er nødt til at tro på, at Gud elsker os og derefter modtage hans kærlighed. I Romerbrevet 5,8 står der: Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Sagt på en anden måde, så venter Gud ikke med at elske os, indtil du og jeg er perfekte. Han elsker os betingelsesløst og fuldstændig til alle tider. Salme 139 siger, at Gud kender alle vore tanker, før vi tænker dem, og vore ord, før vi udtaler dem, og han har alle dagene skrevet i sin bog, før de finder sted. Det betyder, at han kender alle vore svagheder og enhver fejl, vi vil komme til at begå.
Men han elsker os stadigvæk. Wauw!
Guds kærlighed til os er fantastisk. Men for at kunne nyde fuld glæde af den, er vi nødt til at tage imod den. Når vi modtager Guds kærlighed, eller enhver anden ting, han tilbyder, så tager vi det rent faktisk ind i os.
Hvordan går det til? Jeg tror, vi modtager hans kærlighed ved at korrigere vores tanker og vores mund i forhold til hans Ord. For år tilbage, da jeg havde meget svært ved at tro på, at Gud elskede mig, lærte han mig at sige det højt: – Gud elsker mig og accepterer mig, og jeg modtager hans kærlighed til mig.

Når jeg gjorde noget forkert, bad jeg Gud tilgive mig, og så sagde jeg: – Tak, Far, fordi du tilgiver mig og elsker mig. Jeg modtager din kærlighed til mig lige nu. I Jesu navn, Amen. Når vi tager imod hans kærlighed, så får vi hans kærlighed ind i os. Da kan vi begynde at elske os selv. Vi kan også begynde at give kærligheden tilbage til ham og give den til andre.
Det at tro på, at Gud elsker os, og at modtage hans kærlighed, er noget, der sker hele tiden – det er ikke en engangsforestilling. Det begyndte den dag, vi blev født, og det fortsætter hele vores liv. I Romerbrevet 5,5 står der: Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.
Så når vi tror på, eller sætter vores lid til Kristi fuldbragte værk på korset, så kommer Guds fylde til at bo på indersiden af os. Når han kommer, kommer hans kærlighed sammen med ham, for Gud er Kærlighed.
Få flere gode råd til din hverdagstro på www.joycemeyer.org