Bibel Quiz

Det er tid til at hygge med familien og nyde den skønne juletid. Men hvorfor er det lige, at vi holder jul? Test din viden om julen i en quiz om juleevangeliet og se, hvor meget kendskab du har til julens sande budskab. Spørgsmål 1:
Hvem sagde følgende sætning: ”Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.”

Spørgsmål 2:
Hvorfor rejste Josef og Maria fra Nazaret til Betlehem, når Maria var gravid med Jesus?

Spørgsmål 3:
Hvorfor skulle Josef, Maria og Jesus sove i en stald?

Spørgsmål 4:
Hvem sagde følgende sætning: ”Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det?

Spørgsmål 5:
Hvilket familiemedlem var Jesus i forhold til Johannes døberen?

Spørgsmål 6:
Hvorfor blev Zacharias stum, da han havde talt med en engel?

Spørgsmål 7:
Hvilket dyr siger Bibelen, at Maria red på, da hun og Josef kom til Betlehem?

Spørgsmål 8:
Hvordan vidste Josef og Maria, hvad deres baby skulle hedde?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Spørgsmål 9:
Hvornår blev Johannes Døberen fyldt af Helligånden?

Spørgsmål 10:
Færdiggør følgende sætning: ”Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og……………………………………………………………………..?”

Spørgsmål 11:
Hvilket evangelium beskriver, at hyrderne kom til Jesus i krybben?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Spørgsmål 12:
Hvilket evangelium beskriver massakren på babyerne i Betlehem?

Spørgsmål 13:
Hvem overvejede at bryde sin forlovelse til en kvinde, som blev gravid før ægteskabet var indgået?

Spørgsmål 14:
I Lukas Evangeliet viste englen Gabriel sig for to personer. Hvem var det?

Spørgsmål 15:
Hvilket familiemedlem var den Herodes, som overhørte Paulus sag og var imponeret, i forhold til den Herodes som slog babyerne ihjel i Betlehem?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Spørgsmål 16:
Indsæt det manglende ord:”I dag er der født jer en frelser i …………………; han er Kristus, Herren.”

Spørgsmål 17:
Hvilken befaling udstedte Kejser Augustus? Og hvem var statsholder i Syrien på daværende tidspunkt?

Spørgsmål 18:
Josef, Maria og Jesus tog til Jerusalem efter Marias renselsesdage var ovre. Her mødte de en gudsmand og en profetinde, hvad var deres navne?

Spørgsmål 19:
Hvad er forkert ved følgende sætning? De tre vise mænd og hyrderne bragte følgende gaver til Jesus. Myrra, skind, røgelses-pinde og guld.

Spørgsmål 20:
Hvordan undgik Jesus at blive dræbt i babymassakren i Betlehem?

Spørgsmål 21:
Hvilken profet i det gamle testamente profeterede om Jesu fødsel ved at sige: ”Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel” ?

Spørgsmål 22:
Indsæt de manglende ord: ”og med ét var der sammen med englen en……………… hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være………………………………..<i>og på…………. fred til………………… som har Guds velbehag!”

Spørgsmål 23:
Hvilken af Israels 12 stammer var Jesus ud af? Levi, Juda, Benjamin eller David?

Spørgsmål 24:
Hvorfor fejrer vi jul i Danmark?