Landmanden fulgte kaldet

Livsbekræftende og inspirerende beretning.Tro – så selvfølgelig som kartofler er historien om landmanden med den kompromisløse tro, der fik kald til at prædike evangeliet. Han oplevede da, at Helligånden virkede gennem ham med helbredelser og andre forvandlende mirakler.Med to venners hjælp er denne fantastiske og gode bog blevet til. Bogens titel stammer fra en oplevelse, forfatteren havde et år, hvor myndighederne havde opfordret jordejerne til at holde lav profil angående tilsåning og plantning af høstafgrøder på grund af den værste katastrofale tørkeperiode i 50 år.
På trods af disse advarsler – også fra andre landmænd – indkøbte Buchan seks lastbillæs læggekartofler, som han lagde i størstedelen af sin jord. Det var hans stærke tro, at Gud var med i, hvad han gjorde. Tog han fejl, ville familien blive ruineret.
Mange lo af hans projekt og tro. Gode venner advarede ham mod satsningen, men han svarede: “Jeg er nødt til at gøre det. Jeg må gøre det, Gud har talt til mig om.“
Alle tvivlere blev gjort til skamme, da Buchan fik alle tiders høst i hus – og i store landområder blev han kendt, ikke så meget for sin dristighed og faglige viden, men for sin kompromisløse tro på Guds løfter. En stor evangelist på egnen sagde engang, at vi trænger til „tro – så selvfølgelig som kartofler” – letfattelig, simpel, sand tro, som vil holde os oppe i vores hverdagsliv.“
Forud for denne praktiske trosoplevelse var forfatterens ungdom og første manddom gået med store ambitioner og hårdt arbejde for at opbygge en bæredygtig farm for familien. Han levede ikke et særlig „vildt“ liv – men Gud var ikke med i deres tilværelse, mens farmen blev bygget op i Sydafrika.
Trods økonomisk medgang og held følte han en stor tomhed. En dag inviterede en ven familien i kirke – og de sagde nølende JA til indbydelsen.
Ved gudstjenesten blev deltagerne opfordret til forbøn og til at tage imod frelsen. Begge ægtefæller overgav denne dag deres liv til Jesus – og deres liv blev total forandret.
Nogle dage efter kom et medlem af menigheden på besøg, og han spurgte Buchan, om hans overgivelse til Gud var oprigtig og helhjertet? Da dette blev bekræftet, sagde vennen: “Så har jeg en opfordring til dig. Hvis du vil noget med Jesus, så fortæl, hvad der er sket for jer til de tre første mennesker, du møder i morgen.“ Det var noget af en opgave! Men da han straks gik i gang, blev det til stor velsignelse for både ham selv og dem, han vidnede for.
Buchan var stadig landmand, men havde nu fået en ny priorietering, og snart blev han en ivrig og trofast medarbejder i menigheden.
Ægteparret blev begge døbt, og tre måneder efter sin omvendelse begyndte Buchan at prædike i kirken.
Kort efter fik han kald fra Gud til at gå videre, og han startede store vækkelseskampagner, hvor han var leder og prædikant. Disse stævner gjorde, at tusinder af mennesker overgav deres liv til Jesus, og mange blev helbredt.
Læs denne spændende og livsbekræftende bog, som kan være med til at give dit liv den inspiration og det løft, som du inderst inde længes efter.
Giver du Gud første prio-rietet over hele din tilværelse – som Buchan gjorde – så kan noget sådant ske.

Angus Buchan: Tro – så selvfølgelig som kartofler
142 sider • 150 kr.
Lychnos