Relevant seksualetik

Væsentlig udgivelse om Guds plan for seksuel tiltrækning.Som 23-årig kyssede Joshua Harris stævnemøder farvel og skrev en bog om hvorfor; her forfægtede han det synspunkt, at mange stævnemøder i virkeligheden lagde grunden til senere skilsmisser.Og han gjorde sig ikke bedre, end han var: Han havde helt klart kæmpet med sine egne dæmoner og hormoner og fortalte åbent og ærligt om det.
Bogen blev en kristen best-seller, som vi desværre ikke har fået på dansk. I stedet kan vi så glæde os over LogosMedias præsentation af en anden – og ikke mindre vigtig – bog fra forfatterens hånd.
Når lysten melder sig er noget så vedkommende som en seksual-etik; den tager fortjenstfuldt både mænds og kvinders seksualitet alvorligt og er samtidig en meget konkret hjælp for den, der ønsker at finde sine ben i en mere og mere pornoficeret og over-seksualiseret tid.
Det er ikke en sex-forskrækket bog, skal man mærke sig. Forfatterens budskab er et positivt: Det er altså ikke, at han er imod seksualitet, men at han er for Guds plan for seksuel tiltrækning. Og bogens alment gyldige problematik gør, at den er relevant for mænd såvel som kvinder, par såvel som enlige.
„Hvis du er frustreret over at være plaget af skyldfølelser på grund af den måde, som din seksualitet kommer til udtryk på i dit liv, så ønsker jeg at præsentere dig for den frelser, som har tilgivet mig og forandret mit liv“ (s. 8).
Joshua Harris er afgjort et både behageligt og nytterigt bekendtskab. Især må bogens kapitel 9 fremhæves for sine instruktive svar på, hvordan Bibelens sandhed kan hjælpe os til at overvinde de løgne og misforståelser om seksual-livet, der er så vidt udbredte i samfundet.
Kort sagt: endnu en væsentlig udgivelse fra LogosMedia.

Joshua Harris:
Når lysten melder sig
– om at tackle seksuelle
udfordringer
122 sider • 128 kr.
LogosMedia