Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål 1:

Jeg ønsker et godt liv

Til Orla Lindskov
Jeg skriver til dig for at fortælle, at min sygdomsperiode har bevirket, at jeg er kommet til tro på Gud. Jeg er nu heldigvis rask igen efter forbøn, og mit liv har ændret sig meget. Jeg ønsker fremover at være lydig over for Gud. Jeg ønsker hver dag at høre, hvad Gud har at sige til mig. Men det er ikke altid så let.
Tidligere har jeg ladet mig lede af mine egne tanker eller af, hvad andre gjorde. Også omgivelsernes påvirkninger har haft stor indflydelse på, hvad jeg har tænkt og ment og ikke mindst på, hvad jeg har gjort. Jeg ved nu, at jeg skal søge Guds ledelse for at kunne leve og arbejde i plan med hans tanker. Det har jeg ikke gjort tidligere, og det har nok også været medvirkende til, at jeg er blevet syg. Jeg ønsker at vide mere om det med Guds ledelse. Måske kan du give mig lidt mere viden om det. Jeg ønsker jo ikke at blive syg igen. Jeg ønsker jo som alle andre et godt liv.
Venlig hilsen
K. F.

svar 1:

Lyt til Guds stemme

Kære K.F.
Jeg kan godt forstå, at du ønsker dig et godt liv. Det tror jeg, at langt de fleste mennesker gør. Der er nok heller ikke mange, der ønsker sig sygdom.
Nu ved jeg så ikke, om jeg har forstået dig rigtigt. Men som jeg læser dit brev, ønsker du Guds ledelse i dit liv for ikke at blive syg igen. Men da må jeg sige, at uanset hvad, så er det at være i Guds ledelse og vilje ikke nogen garanti imod sygdom. Og her står vi ved noget, der kan ligne et paradoks.
På den ene side taler Bibelen klart om, at det er en styrke og et værn at være i Guds plan og vilje med vores liv. Han vil være vores skjold og beskyttelse. Tænk blot på Jesu løfter til dem, der tror, som vi læser dem i Markus-evangeliet kap. 16, vers 18.
På den anden side læser vi i 1. Timotheusbrev kap. 5, vers 23 en formaning af Paulus til Timotheus: – ”Drik ikke længere bare vand, men tag lidt vin for din mave, fordi du så tit er syg.”
Jeg tror, at både Paulus og Timoteus begge var i Guds vilje og plan for deres liv. Men alligevel oplevede de begge modgang i perioder, også i form af sygdom. Sådan er det bare.
Nu vil jeg sige lidt om Guds ledelse. Mange mennesker kan nok, når de ser tilbage på deres liv, fornemme, at Gud på mange måder har ledt dem. Det gælder selvfølgelig ubetinget mest for dem, der bevarer kontakten til Gud, f.eks. i form af bøn. Men man har også set, at andres forbøn har udvirket Guds ledelse i ikke-bedende og ikke-troende menneskers liv. Det er mange gange set, hvor troende forældre har bedt for ikke-troende børn.
Det er så vigtigt, at vi søger Guds ledelse for det liv, der ligger foran os. Det er også det, du har besluttet dig til at gøre. Det er vigtigt, at vi kan modtage både Guds tilskyndelser og advarsler.
Marias Josef var åben over for Gud og lydig, da Gud talte til ham og gav ham sine vink. Der tales her om drøm og åbenbaring af engle. Gud kan altså virke og tale gennem drømme. Men det er ikke hans typiske måde at tale til os på. Det afgørende for Josef var heller ikke drømmen, men derimod stemmen, der sagde til ham, hvad han skulle gøre. Det er også den, vi skal lytte efter. Guds stemme vil ofte sige os, hvad vi skal gøre, når vi i stilhed vil lytte efter den for at lade os lede af den.
Men mere almindeligt taler Gud til os gennem læsning af Bibelen, for i Bibelen er Guds tale og vilje givet til os, nok stærkest i Jesu undervisning. Guds stemmes vejledning i vores dagliglivs forskellige situationer vil derfor også altid stemme overens med Bibelens tale. Derfor er det så vigtigt at have et grundigt kendskab til Bibelen. Det forhindrer, at vores egne menneskelige tanker, og falske og onde tanker, forveksles med Guds tale.
Gud taler til os ved sin Ånd, når vi spørger og beder om hans vejledning. Ikke uden om det, der i Bibelen siges at være hans vilje. Men altid i overensstemmelse hermed.
Stilhed i vores indre er en god ting i forbindelse med at ledes af Gud og i forbindelse med at modtage fra Gud.
Jeg tror, det er vigtigt at blive stille for Gud i det daglige liv. Der kan f.eks. være et bestemt tidspunkt hver dag, hvor du er stille og samler dit sind om at blive fyldt med Guds plan og vilje for dit liv.
Men skal Gud lede os, forudsætter det, at vi er villige til at lade os lede. Vi må altså give slip på det at ville bestemme selv og i stedet give os over til Gud. Begynd din stilhed med en sådan overgivelse. At leve under Guds ledelse er at leve i tro. Josef begyndte ikke at tænke over, om det nu i hans egne tanker lød fornuftigt, det, som Gud havde sagt til ham om natten. Han adlød i tro og stod op, tog Maria og barnet med sig og drog af sted.
Kære K.F., du ønsker, som de fleste andre et godt liv her på jorden. Det gode og også det bedste liv her på jorden er livet, som er overgivet til Gud. Det er ikke nødvendigvis et liv uden kampe, problemer, prøvelser og sygdom. Men det er alligevel det bedste liv, for du lever i Guds nærhed og i Guds lys.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Spørgsmål 2:

Stærke rygsmerter

Kære Orla Lindskov
Jeg er en trofast læser af din side i Udfordringen, og nu er det min tur til at bede om hjælp.
Jeg lider af stærke rygsmerter og har brug for Guds kraft. Derfor vil jeg meget gerne have en salvedug tilsendt.
Tak for din forbøn!
Kærlig hilsen
En trofast læser

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Altid velkommen til at bede om hjælp

Kære trofaste læser
Jeg har sendt dig en salvedug, som jeg har salvet med olie og bedt over, og du er altid velkommen til at bede mig om hjælp.
For en tid tilbage var der en kvinde, der sendte sit vidnesbyrd om, hvordan Jesus gennem salvedugen havde grebet ind i hendes dårlige ryg og befriet hende for smerter. Hun fik derved sin førlighed og bevægelighed tilbage. Du kan læse om hendes oplevelse i min Brevkasse i uge 49, 2007.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Vores oplevelse:

Altid opmuntrende og trosstyrkende

Kære Orla Lindskov
Rigtig mange tak for salvedugen og for dit kærlige brev. Jeg har lige læst din Brevkasse i Udfordringen. Hvor er dine svar opmuntrende og trosstyrkende. Efter at vi har lært dig og din særlige tjeneste at kende, er der også sket det i vores liv, at min mand har fået mere tro på Jesu nærvær og omsorg, fordi han nu selv har erfaret det gennem helbredelse. Han har også fået tro på forbønnens kraft.
Tak for alt.
Kærlig hilsen
Et taknemmeligt ægtepar


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære orla Lindskov
Nu beder jeg endnu engang om din forbøn og hjælp ved salvedugen for et fysisk problem. Jeg har før mødt Guds hjælp gennem din bøn, når det har set værst ud. Det må være vidunderligt at være et så stærkt redskab/sendebud fra Gud. Må du fortsat blive rigt velsignet i din tjeneste for ham.
Med venlig hilsen A.